Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

İzlemek İçin Tıklayın...  Apsiyon Akademi Yönetici Sohbetleri

"Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Yönetici Sohbetleri"

Divana Yetki Verilmesi ve Bazı Karar Çoğunlukları İle İlgili Sorular

Başlatan yengeç, Aralık 27, 2007, 02:34:00 öö

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

kat mülkiyeti kanununun 32.md sine göre toplu konutlarda,sitelerde  kat mülkiyetine geçildikten sonra  olağan kat malikleri kurulunda divana yetki verilmesi doğru bir işlem midir.?kanunun 32 .md sinde bu konuda açıklayıcı bir hüküm olmamasına rağmen divana yetki verilerek sonuçlanan kat malikler kurulu yok sayılabilir mi.?bu şekilde sonuçlanan kat malikler kurulunda kat malikinin yasa karşısında davranışı ne olabilir.?
Linkback: Divana Yetki Verilmesi ve Bazı Karar Çoğunlukları İle İlgili Sorular Mesajı Paylaş


  • Gösterim 21,311 
  • Anagayrimenkulün Yönetimine İlişkin Konular
  • 7 Yanıt
K.M.Y 29.md si önemli bir sebebin çıkması halinde,yönetim toplantı sebebini de belirtmek şartıyla kat maliklerini her zaman toplayabilir...hükmü gereğince  toplantı sebebinin belirtilmemesi durumunda yapılacak toplantı geçerli olabilirmi.?kat maliki bu şekildeki çağrıya ne şekilde işlem yapabilir.?
Yasanın 29.md de yapılan değişiklikle,toplu yapılarda kurullar 2 yilda bir defadan az olmamak üzere  yönetim planında tarih belirtilmiş ise bu tarihde toplanır.ifadesine göre 2007 yılında yapılan olağan kat malikleri kurulu  bu maddeye göre 2009 yılında mı yapılması gerekecektir.bunun için yönetim planındaki yılda bir defadan az olmamak kaydıyla ifadesinin değiştirilmesi gerekmez mi.? yönetim yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen tarihin dışında bir olağan kat malikler kurulu toplarsa bu kurul geçerli olabilir mi.?kat maliki bu şekilde toplanan kurulu karşı yasa önünde ne gibi işlem uygulayabilir.? Mesajı Paylaş

Sn. Yengeç

1. sorunuz cevabı divana yetki verilmesi hususu genel kurulun başında katılan maliklere divana yetki verilmesi maddesi gündemde varsa veya açılışta divan heyeti seçilirken bu konuda kat maliklerine oylatılırsa divana yetki verilmesi doğru işlemdir. (Yetki: Divana Toplantı Tutanağını İmza Yetkisi) Yoksa tabiki katulımcılar katılım imza tutanağını ve karar tutanağı eki imza listesini imzalayacaklar. 

2. Hayır divana yetki verilen malikler kurulu yok sayılamaz.

3. Yeni yasaya göre itiraz süresi içinde ilgili kararın iptaline yönelik uygulama yasada belirtilmiştir.

V - Hakimin müdahalesi:
Madde 33 - Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir. (md:17)
Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yapK.M.Y 29.md si önemli bir sebebin çıkması halinde,yönetim toplantı sebebini de belirtmek şartıyla kat maliklerini her zaman toplayabilir...hükmü gereğince  toplantı sebebinin belirtilmemesi durumunda yapılacak toplantı geçerli olabilirmi.?
Hayır Geçerli olamaz. Olağanüstü toplantı usulü hakkındaki hüküm emredici niteliktedir. İstem, çağrı ve gündemden oluşan usul şartlarının birinde şekil noksanlığı veya hiç olmaması, hem yapılan toplantıyı hem de alınan kararları kural olarak geçersiz kılar. 

kat maliki bu şekildeki çağrıya ne şekilde işlem yapabilir.?
Kat maliki bu çağrıya toplantıya katılarak  (veya bir vekili) ve toplantı çağrısının nevisinin eksik olduğunu ve usule aykırı olduğunu belirterek itirazi şerhinin olduğunu bildirmelidir. Gerekirse toplantı kararların iptaline yönelik dava açacağını da belirtmelidir.


Yasanın 29.md de yapılan değişiklikle,toplu yapılarda kurullar 2 yilda bir defadan az olmamak üzere  yönetim planında tarih belirtilmiş ise bu tarihde toplanır.ifadesine göre 2007 yılında yapılan olağan kat malikleri kurulu  bu maddeye göre 2009 yılında mı yapılması gerekecektir.bunun için yönetim planındaki yılda bir defadan az olmamak kaydıyla ifadesinin değiştirilmesi gerekmez mi.?
Eğer 2007 yılında kabul edilen işletme projesi iki yıllık ise ve yönetici 1 yıl için görev almış ise tabiki 2008 yılında toplanacaktır. Yine Kanunun yürülüğe girmeden önce yapılan tüm olağan genel kurullar yine 2008 yılında genel kurul yapacaklardır. Yönetim Planının bu maddesinin değiştirilmesi iyi olur ancak böyle bir olanak olmayacaksa madde kalabilir. Bu durumda yönetim planlarının hükümleri kanunun hükümlerine aykırı olamayacağından uygulanmaz , kanun hükümleri uygulanır. KMY (kAt Mülkiyeti Yasası Yönetim Planının üzerindedir.)


yönetim yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen tarihin dışında bir olağan kat malikler kurulu toplarsa bu kurul geçerli olabilir mi.?kat maliki bu şekilde toplanan kurulu karşı yasa önünde ne gibi işlem uygulayabilir.?
Yönetim Planında gösterilen tarih dışındaki kat malikleri kurulu olağan kat malikleri genel kurulu değildir. Geçerli olmaz.  Kat maliki bu çağrıya toplantıya katılarak  (veya bir vekili) ve toplantı çağrısının nevisinin hatalı olduğunu ve toplantının olağanüstü nitelikte olması gerektiğini ve usule aykırı olduğunu belirterek itirazi şerhinin olduğunu bildirmelidir. Gerekirse toplantı kararların iptaline yönelik dava açacağını da belirtmelidir. Eğer toplantıya katılmazsa; Madde 33

Madde 33 - Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir. (md:17)


Madde 29 - Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.(md:14)
Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz. (md:14)
Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

                                                 Sizlerin bu hizmeti KAT MÜLKİYETİ YASASININ önemini bir kere daha ortaya koyuyor.Mahalesef bu yasa kapsamında yapılan işlemlerin  eksik ve hatalı olduğu,yasanın öneminin anlaşılamadığı,uygulamalarda çoğu kez hata yapıldığı,kat maliklerinin ve yöneticilerin
yasadan bi haber oldukları ortaya çıkmış oluyor.Bu nedenle de sizlere teşekkür ediyorum.

  Daha açıklayıcı ve düzeltilmesi gereken bir işlem olduğunu düşünerek,divana yetki verilmesi ile ilgili sorumu açmak istiyorum.Gündemde belirtilmesi halinde divana yetki verilebiliyorsa,bu hususun sadece şirketlerde veya kooperatiflerde geçerli olduğu doğrumudur.? K.M.Y  32.md si-kararların toplantıya katılan kat malikleri tarafından imzalanması gerektiğini hükme bağlamıştır.Bu mecburiyete uyulup kararların tüm kat malikleri tarafından imzalanması şartını koymuştur.Ancak kat malikleri kurulunda alınan kararlar toplantı tutanağı şeklinde divan başkanı ve üye tarafından imzalanıp sonuçlandırılırsa,katılım listesini imzalayan kat maliklerinin tplantı sonucunda toplantı karar tutanağının maliklere imzalatılmaması ve itiraz şerhlerinin dahi tutanakda gösterilmemesi veya karar
defterine geçirilmemesi  toplantının yasaya uygun olarak yapıldığını gösterir mi.?Bu durumda kat ma-
liklerinin yapması gereken işlem ne olacaktır.? Mesajı Paylaş