Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Divana Yetki Verilmesi ve Bazı Karar Çoğunlukları İle İlgili Sorular

Başlatan yengeç, Aralık 26, 2007, 11:19:00 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

kat mülkiyeti kanununun Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap sine göre toplu konutlarda,sitelerde  kat mülkiyetine geçildikten sonra  olağan kat malikleri kurulunda divana yetki verilmesi doğru bir işlem midir.?kanunun 32 .md sinde bu konuda açıklayıcı bir hüküm olmamasına rağmen divana yetki verilerek sonuçlanan kat malikler kurulu yok sayılabilir mi.?bu şekilde sonuçlanan kat malikler kurulunda kat malikinin yasa karşısında davranışı ne olabilir.?
Linkback: Divana Yetki Verilmesi ve Bazı Karar Çoğunlukları İle İlgili Sorular


  • Gösterim 24,609 
  • Anagayrimenkulün Yönetimine İlişkin Konular
  • 7 Yanıtlar
K.M.Y Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap si önemli bir sebebin çıkması halinde,yönetim toplantı sebebini de belirtmek şartıyla kat maliklerini her zaman toplayabilir...hükmü gereğince  toplantı sebebinin belirtilmemesi durumunda yapılacak toplantı geçerli olabilirmi.?kat maliki bu şekildeki çağrıya ne şekilde işlem yapabilir.?
Yasanın Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap de yapılan değişiklikle,toplu yapılarda kurullar 2 yilda bir defadan az olmamak üzere  yönetim planında tarih belirtilmiş ise bu tarihde toplanır.ifadesine göre 2007 yılında yapılan olağan kat malikleri kurulu  bu maddeye göre 2009 yılında mı yapılması gerekecektir.bunun için yönetim planındaki yılda bir defadan az olmamak kaydıyla ifadesinin değiştirilmesi gerekmez mi.? yönetim yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen tarihin dışında bir olağan kat malikler kurulu toplarsa bu kurul geçerli olabilir mi.?kat maliki bu şekilde toplanan kurulu karşı yasa önünde ne gibi işlem uygulayabilir.?

Sn. Yengeç

1. sorunuz cevabı divana yetki verilmesi hususu genel kurulun başında katılan maliklere divana yetki verilmesi maddesi gündemde varsa veya açılışta divan heyeti seçilirken bu konuda kat maliklerine oylatılırsa divana yetki verilmesi doğru işlemdir. (Yetki: Divana Toplantı Tutanağını İmza Yetkisi) Yoksa tabiki katulımcılar katılım imza tutanağını ve karar tutanağı eki imza listesini imzalayacaklar. 

2. Hayır divana yetki verilen malikler kurulu yok sayılamaz.

3. Yeni yasaya göre itiraz süresi içinde ilgili kararın iptaline yönelik uygulama yasada belirtilmiştir.

V - Hakimin müdahalesi:
Madde 33 - Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir. (md:17)
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gifK.M.Y Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap si önemli bir sebebin çıkması halinde,yönetim toplantı sebebini de belirtmek şartıyla kat maliklerini her zaman toplayabilir...hükmü gereğince  toplantı sebebinin belirtilmemesi durumunda yapılacak toplantı geçerli olabilirmi.?
Hayır Geçerli olamaz. Olağanüstü toplantı usulü hakkındaki hüküm emredici niteliktedir. İstem, çağrı ve gündemden oluşan usul şartlarının birinde şekil noksanlığı veya hiç olmaması, hem yapılan toplantıyı hem de alınan kararları kural olarak geçersiz kılar. 

kat maliki bu şekildeki çağrıya ne şekilde işlem yapabilir.?
Kat maliki bu çağrıya toplantıya katılarak  (veya bir vekili) ve toplantı çağrısının nevisinin eksik olduğunu ve usule aykırı olduğunu belirterek itirazi şerhinin olduğunu bildirmelidir. Gerekirse toplantı kararların iptaline yönelik dava açacağını da belirtmelidir.


Yasanın Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap de yapılan değişiklikle,toplu yapılarda kurullar 2 yilda bir defadan az olmamak üzere  yönetim planında tarih belirtilmiş ise bu tarihde toplanır.ifadesine göre 2007 yılında yapılan olağan kat malikleri kurulu  bu maddeye göre 2009 yılında mı yapılması gerekecektir.bunun için yönetim planındaki yılda bir defadan az olmamak kaydıyla ifadesinin değiştirilmesi gerekmez mi.?
Eğer 2007 yılında kabul edilen işletme projesi iki yıllık ise ve yönetici 1 yıl için görev almış ise tabiki 2008 yılında toplanacaktır. Yine Kanunun yürülüğe girmeden önce yapılan tüm olağan genel kurullar yine 2008 yılında genel kurul yapacaklardır. Yönetim Planının bu maddesinin değiştirilmesi iyi olur ancak böyle bir olanak olmayacaksa madde kalabilir. Bu durumda yönetim planlarının hükümleri kanunun hükümlerine aykırı olamayacağından uygulanmaz , kanun hükümleri uygulanır. KMY (kAt Mülkiyeti Yasası Yönetim Planının üzerindedir.)


yönetim yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen tarihin dışında bir olağan kat malikler kurulu toplarsa bu kurul geçerli olabilir mi.?kat maliki bu şekilde toplanan kurulu karşı yasa önünde ne gibi işlem uygulayabilir.?
Yönetim Planında gösterilen tarih dışındaki kat malikleri kurulu olağan kat malikleri genel kurulu değildir. Geçerli olmaz.  Kat maliki bu çağrıya toplantıya katılarak  (veya bir vekili) ve toplantı çağrısının nevisinin hatalı olduğunu ve toplantının olağanüstü nitelikte olması gerektiğini ve usule aykırı olduğunu belirterek itirazi şerhinin olduğunu bildirmelidir. Gerekirse toplantı kararların iptaline yönelik dava açacağını da belirtmelidir. Eğer toplantıya katılmazsa; Madde 33

Madde 33 - Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir. (md:17)


Madde 29 - Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.(md:14)
Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz. (md:14)
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

                                                 Sizlerin bu hizmeti KAT MÜLKİYETİ YASASININ önemini bir kere daha ortaya koyuyor.Mahalesef bu yasa kapsamında yapılan işlemlerin  eksik ve hatalı olduğu,yasanın öneminin anlaşılamadığı,uygulamalarda çoğu kez hata yapıldığı,kat maliklerinin ve yöneticilerin
yasadan bi haber oldukları ortaya çıkmış oluyor.Bu nedenle de sizlere teşekkür ediyorum.

  Daha açıklayıcı ve düzeltilmesi gereken bir işlem olduğunu düşünerek,divana yetki verilmesi ile ilgili sorumu açmak istiyorum.Gündemde belirtilmesi halinde divana yetki verilebiliyorsa,bu hususun sadece şirketlerde veya kooperatiflerde geçerli olduğu doğrumudur.? K.M.Y  Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap si-kararların toplantıya katılan kat malikleri tarafından imzalanması gerektiğini hükme bağlamıştır.Bu mecburiyete uyulup kararların tüm kat malikleri tarafından imzalanması şartını koymuştur.Ancak kat malikleri kurulunda alınan kararlar toplantı tutanağı şeklinde divan başkanı ve üye tarafından imzalanıp sonuçlandırılırsa,katılım listesini imzalayan kat maliklerinin tplantı sonucunda toplantı karar tutanağının maliklere imzalatılmaması ve itiraz şerhlerinin dahi tutanakda gösterilmemesi veya karar
defterine geçirilmemesi  toplantının yasaya uygun olarak yapıldığını gösterir mi.?Bu durumda kat ma-
liklerinin yapması gereken işlem ne olacaktır.?

Sn. Yengeç

Yukarıda belirttiğim gibi Divan'a imza yetkisi verilmesi hususu sizin de belirttiğiniz gibi şirketşer hukuku ve kooperatif uygulamlarından doğmuştur. Ayrıca tüm dernek genel kırullarında uygulanan bir husustur. Şimdi bir konunun hukuken her bir kanun için düzenlenmemiş olmaması demek uygulama alanının yok sayılması anlamına gelmez. Yıllarca KMK'daki düzenlemelerin yarattığı eksiklikler yargıya intikal eden konularda diğer hukuk düzenlemelerindeki benzerlerinden yararlanılarak tamamlanmıştır. Örneğin eski KMK'da kararlara itiraz için bir öngörülen süre olmamasına rağmen tüm hukuk kararları bir "iyiniyet" süresi ile sonuçlanmıştır. Burada kooperatifler uygulamasında görülen kararın duyurulmasından itibaren 90 gün itiraz süresinin geçirilmesi ile ilgili yığınla mahkeme kararı vardır.

Şİmdi konunuza gelirsek eğer. KMK md:32'ye göre aslına bakarsanız kararların imzasını şeklen bir sonuca bağlamadığına göre buradan şu sonuca da ulaşılabilir. Her karar için imza atmak için karar tutanağının her sayfasını imza etmek gerekecektir. Ancak bu mümkün olamaz. Örneğin 100 daireli bir kat mülkiyeti düşünelim. 100 imza ve ismin kararların altına veya sayfadaki boşuklara sığması mümkün değildir. Demek ki karar tutanağının altına atmak gerekecektir. DÜzenli bir siim listesi bile her sayfada 25-30 satır bulunabileceğine göre 3 adet sayfadan oluşan bir karar tutanağı imza listesi oluşmasına sebebiyet verecektir.

Yukarıda sorunuza iki katılım listesi ile cevap vermiştim. Kat malikleri toplantıya girerken ve toplantı başında KATILIM LİSTESİ'ne imza atarlar, toplantıya terkedişte ise bir KARAR LİSTESİ'ne imza atarlar Karar listesinin her sayfasında " ...... Parsel..... Ada.................Sitesi Parsel Kat Malikleri Genel Kurulu ../.../.../ Tarihli Toplantısı TOPLANTI KARAR TUTANAGI İMZA EKİ " başlığı yazar ve hemen bu başlık altında "Parsel Kat malikleri Genel Kurul Toplantı'sinda Alınan Kararlara Katıldığımı, Varsa İtirazlarımı ve Şerhlerimi Toplantı Anında Sesli Olarak Divan Heyeti'ne Aktardığımı , Bu Hususların Divan Tarafından Toplantı Kararına Yazılması Durumunda İtirazlarımı Tarafıma Ait İmza Bölümünde Belirtebileceğimi Bildiğimi ve Her Halükarda KMK Yasasında Belirtilen İtiraz Sürelerinde İtirazlarımı İleteceğimi Kabul Ederim" şeklinde bir açıklama ile (bu örnek çoğaltılabilir) kat maliklerine  hakları tam olarak KARAR TUTANAGI İMZA EKİ'nin her sayfasında belirtilir.

Bakınız . Eğer böyle bir genel kurulda TOPLANTI KATILIM LİSTESİ dışında bir TOPLANTI KARAR TUTANAGI EKİ LİSTESİ olmazsa zaten sizin de dediğiniz gibi KMK 32'ye uyulmamış olur. Biz KARAR TUTANAGI EKİ İMZA LİSTESİ'ni var kabul ediyoruz. Olması gerekir.

Eğer böyle bir KARAR İMZA LİSTESİ yoksa , divan heyeti karar tutanağını imzalamış ve ancak kat malikinin itirazlarını tutanakta göstermemişse bu durumda toplantı yasaya uygun olarak yapılmıştır. Genel Kurul yok sayılamaz.

Ancak ilgili kat maliki bu durumun üzerine hakim müdahalesine başvurarak sadece ilgili kararın iptalini isteyebilir. Şeklen genel kurulda eksiklik var diye genel kurulu'un iptalinin gündeme geleceğini düşünmüyorum.

Ancak kat maliklerinin çoğu toplantı'nın karar tutanağının şeklen eksikliği sebebi ile genel kurulu'un iptalini istiyorlarsa bu şekilde bir dava açılabilir. Ancak dava sonuçlanana kadar genel kurul kararları geçerlidir.


"1. sorunuz cevabı divana yetki verilmesi hususu genel kurulun başında katılan maliklere divana yetki verilmesi maddesi gündemde varsa veya açılışta divan heyeti seçilirken bu konuda kat maliklerine oylatılırsa divana yetki verilmesi doğru işlemdir. (Yetki: Divana Toplantı Tutanağını İmza Yetkisi) Yoksa tabiki katulımcılar katılım imza tutanağını ve karar tutanağı eki imza listesini imzalayacaklar. "
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

K.M.Y 32.md.ile sorulan soruya verilen cevapda;  (EGER BÖYLE BİR KARAR  İMZA LİSTESİ YOKSA),divan heyeti karar tutanağını imzalamış ve ancak kat malikinin itirazlarını tutanakta göstermemişse bu durumda toplantı yasaya uygun olarak yapılmıştır.Genel kurul yok sayılmaz.İfadesinde karar tutanağı imza listesi yapılmamış ise,kat malikinin itirazları tutanakta gösterilmemiş ise de toplantı yasaya uygun mu olur.?

-Yasada yapılan değişiklikle,kat maliki ödemede geciktiği günler için,aylık %5 (md.9)gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.Hükmüne rağmen kat malikleri kurulunda  daha önce alınan karar ile %15 gecikme tazminatı almaya devam edilebilinir mi.?          Site yönetim planında yazılı  veya kat  malikler kurulunda bu yönde alınan kararlar bağlayıcı olur mu.?

-K.M.Y md-30 da;.........kat malikleri kurulunda yeter sayı  kat maliki sayı ve arsa payı bakımından YARISINDAN FAZLASIYLA TOPLANIR VE OY ÇOKLUGU İLE KARAR VERİR. hükmüne ramen  kat malikler kurul toplantısı,site yönetim planında belirtilen TOPLANTI YETER SAYISI MALİKLERİN %30 SAYISIDIR.şeklinde yapılabilir mi.?Bu toplantı geçerli olur mu.? Yasa kat maliklerinin yarısının toplantıda olmasını hüküm altına aldığı halde,site yönetim planında belirtilen maddeye göre  kat malikler toplantısı belirtilen yüzdeye göre yapılmasında ısrar edlirse ve yapılırsa ne olur.?   yeter sayı sağlanamaz ise  ikinci toplantıda yeter sayı yasaya göre ne olmalıdır.?  Yasada belirtilen....bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.İfadesine açıklık getirebilirmisiniz.?

-K.M.Y nın 38. Maddesinde yapılan değişikliğe açıklık getirebilirmisiniz.?

-geçici madde 3-de belirtilen bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulan toplu yapılara ait yönetim planı ile ilgili yapılması gereken işlemlere  açıklık getirebilirmisiniz.? saygılarımla..

-
-K.M.Y 32.md.ile sorulan soruya verilen cevapda;  (EGER BÖYLE BİR KARAR  İMZA LİSTESİ YOKSA),divan heyeti karar tutanağını imzalamış ve ancak kat malikinin itirazlarını tutanakta göstermemişse bu durumda toplantı yasaya uygun olarak yapılmıştır.Genel kurul yok sayılmaz.İfadesinde karar tutanağı imza listesi yapılmamış ise (YOKSA!) ,kat malikinin itirazları tutanakta gösterilmemiş ise de toplantı yasaya uygun mu olur.?  Genel Kurul'un şartlarında şekilsel olarak eksiklikler vardır. Toplantı geçerlidir. Toplantı olmamış sayılamaz. İlgili kat maliki , ilgili itirazlarına ilişkin bir dava veya karar iptaline yönelik bir dava açmadıkça kararlar ve toplantı geçerlidir. Ancak yasanın gerekliklerine şekilsel olarak uyulmamıştır. Toplantı'nın belirttiğim hususları YASAYA UYGUN DEGİLDİR.

-Yasada yapılan değişiklikle,kat maliki ödemede geciktiği günler için,aylık %5 (md.9)gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.Hükmüne rağmen kat malikleri kurulunda  daha önce alınan karar ile %15 gecikme tazminatı almaya devam edilebilinir mi.?          Site yönetim planında yazılı  veya kat  malikler kurulunda bu yönde alınan kararlar bağlayıcı olur mu.? Daha önce alınan karar 1983'den sonra alınmış bir karar ise zaten eski yasaya görede %10 olan gecikme tazminatını aşmış oluyorlar. Bir değişiklik olmaz. Ancak kanunla belirlenmiş bir değer mevcut olduğu için %5 olarak uygulanmasında fayda var. Aksi durumlar çok tartışmalara sebep olabilir. Yalnız , kanunla belirlenmiş bu oran mutlak değildir. Kat malikleri , yönetim planında yada kat malikleri kurulunda daha yüksek veya düşük bir oran belirleyebilirler.

Dikkat!!! Gecikme tazminatı; asıl alacağın gününde ödenmemesi halinde, alacaklının bu geç ödemeden dolayı doğacağı kabul edilen zararın karşılığıdır. Faiz ise , alacaklının zararı olup olmadığını dikkate almayan temerrüdün karşılığıdır. Bu sebeple, gecikme tazminatına faiz yürütülmesi,; ancak, gecikme tazminatının dava konusu yapılması hakkında mümkündür. Gecikme tazminatı , ikincil bir borçtur. Bu sebeple, faiz sadece asıl alacak miktarı üzerinden yürütülür.[/u]


-K.M.Y md-30 da;.........kat malikleri kurulunda yeter sayı  kat maliki sayı ve arsa payı bakımından YARISINDAN FAZLASIYLA TOPLANIR VE OY ÇOKLUGU İLE KARAR VERİR. hükmüne ramen  kat malikler kurul toplantısı,site yönetim planında belirtilen TOPLANTI YETER SAYISI MALİKLERİN %30 SAYISIDIR (yönetim planlarında veya kat malikleri kurullarında yeter sayı ile ilgili belirlenmiş hükümler geçersizdir. Yeter sayı yasa ile belirlenmiş olup yönetim planının yeter sayı maddeleri kat mülkiyeti kanununa aykırı olamaz.) .şeklinde yapılabilir mi.?Bu toplantı geçerli olur mu.? Bu toplantı eğer ilk toplantı ise geçerli olmaz. Toplantı'nın açılmaması gerekirdi. Bu sebeple toplantıda alınan kararlar da geçerli değildir. Toplantı açılamadığından toplantının yapılması da mümkün değildir. Yasa kat maliklerinin yarısının toplantıda olmasını hüküm altına aldığı halde,site yönetim planında belirtilen maddeye göre  kat malikler toplantısı belirtilen yüzdeye göre yapılmasında ısrar edlirse ve yapılırsa ne olur.?  Bu kısmın cevabını verdim. Böyle bir toplantı olamaz. Kararlar uygulanamaz. Konunun kat maliklerinin birisi tarafından sulh mahkemsine götürülmesi gerekir. Çünkü toplantı yasal değildir. Kararlar da ve yönetici seçimi de yasal değildir.  yeter sayı sağlanamaz ise  ikinci toplantıda yeter sayı yasaya göre ne olmalıdır.?  (Toplantı'nın açılması için gereken yeter sayı yoktur. Karar alınması için ancak ( karada çoğunluk olması için) en az 3 kat maliki bulunmalıdır. Bununla beraber yönetici seçimi için yine tüm kat maliklerinin salt çoğunluğu gerekir. Yani toplantı sayısı  eğer tüm kat maliklerinin salt çoğunluğunu sağlar şekilde değilse toplantı açılır , kararlar alınır ancak yasada yeter sayı için saklı olan kararlar alınmaz. Yönetici ve Denetçi Seçimi için -tüm kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu / devamını en altta anlatıyorum. Yasada belirtilen....bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.İfadesine açıklık getirebilirmisiniz.? En Altta bu kısmı anlattım.Kat Mülkiyeti Kanunu'nu 30 maddesinde; "Yasada belirtilen....bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır." ifadesinin bir örnek ile açıklanması.
İkinci Toplantı'dan Örnek Bir Karar! Kat maliklerinin hem arsa payı hem sayı olarak çoğunlukta olduğu  iş bu tutanak ve Toplantı Katılım Listesi İmza Tutanağı (iki sayfadan teşkil) ile tespit edildi.  Bu durum kat maliklerine sözlü olarak ilan edildi. KMK’nın 30. maddesi hükümlerine göre katılanların çoğunluğu ile karar alınabileceği ancak, KMK’da belirtilen yetersayı için konulmuş hükümlerin kanuna göre saklı olduğu bu sebeple tüm kat maliklerinin hem sayı hem arsa payı çoğunluğu (%51 oy ) aranan kararlardan KMK md:34/4’de belirtilen yönetici veya yönetim kurulu seçimi ile ilgili kararların, KMK md:41/3’de belirtilen denetçi veya denetim kurulu tayini ile ilgili kararların, KMK md:42/1’de belirtilen ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve klay hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler için alınacak kararların alınabileceği kat maliklerine bildirildi. Yine  KMK’da belirtilen yetersayı için konulmuş hükümlerin kanuna göre saklı olduğu bu sebeple tüm kat maliklerinin oy birliği (%100 oy ) aranan kararlardan KMK md:24/2’de belirtilen %100 oy aranan kararların, KMK md:44/a’da belirtilen bağımsız bölüm ilavesi ile ilgili kararların, KMK md:44/b’de belirtilen anagayrimenkule yapılan ilavelerden sonra yeni anagayrimenkul durumuna göre arsa paylarının yeniden düzenlenmesine ilişkin kararların, KMK md:45’de belirtilen anagayrimenkul kayıtlanması, arsa bölünmesi, mülkiyetin devrolunması ve temliki tasarruflara ilişkin kararların, KMK md:45 ’de belirtilen anayapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması ile  ilgili kararların alınabileceği kat maliklerine bildirildi. Yine  KMK’da belirtilen yetersayı için konulmuş hükümlerin kanuna göre saklı olduğu bu sebeple tüm kat maliklerinin beşte dört çoğunluk aranan kararlardan KMK md:28/3’de belirtilen yönetim planının değiştirilebilmesi ile ilgili kararların (blok yapı genel kurulları kararları hangi çoğunluk ile alınırsa alınsın yönetim planının değiştirilmesine vesile olamaz , ancak parsel kat malikleri kuruluna yönetim planının değişimi için tavsiye niteliğinde olabilir) alınamayacağı kat maliklerine bildirildi.


-K.M.Y nın 38. Maddesinde yapılan değişikliğe açıklık getirebilirmisiniz.?


MADDE 19- 634 sayılı Kanunun 38 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye, toplu yapılarda ise ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulunca seçilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir. Yönetici, açılan davayı bütün kat maliklerine ve ada veya toplu yapı temsilciler kuruluna duyurur. Kurul kararının iptali halinde bu konudaki yargılama giderleri ortak giderlerden karşılanır."

634 Sayılı KMK'nın 38. maddesi "Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. " derdi.  Ancak devamında bir açıklama yoktur. Yeni kanun 19. maddesi ile bir ekleme yapmıştır.  Eski kanuna göre kurul kararlarının iptaline yönelik davalar eski kanunda bu fıkra yer almadığı için ilgili kat malikleri kuruluna katılan ve ilgili kararda olumlu oy kullanan kat malikleinin herbirine açılırdı. Yani örneğin 300 dairelik bir sitede 170 daire kat maliki bir karar ile ilgili olumlu oy kullanmış ve bu kararın iptaline yönelik bir dava açmak isteyen kat maikleri yöneticiye yada yönetime değil bu olumlu oy kullanan 170 kat malikine birden dava açardı. Tabii 170 kat malikinin savunulması gayet güç ve masraf isteyen bir konudur. Ve bu 170 kat maliki davada hepsi birden benzer ifadelerle savunulması gerekir, sunulacak delil kalitesi aynı olmalıdır, yani 170 kat maliki aynı avukat yada avukatlar grubu tarafından eksiksiz olarak savunulmalıdır. Ancak belirlenen asgari ücret tarifesine göre savunma ücreti 170 x birim olunca, kararın savunulması gayet masraflı bir iş oluyordu ve çoğu yönetim bu masrafı karşılayacak kaynak bulamıyordu. İşte bu fıkra kat malikleri kurulu'na açılacak davaların ; kat maliklerini temsilen yöneticiye, toplu yapılarda ise ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulunca seçilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilmesi , Yöneticinin, açılan davayı bütün kat maliklerine ve ada veya toplu yapı temsilciler kuruluna duyurması dureti ile  kurul kararının iptali halinde bu konudaki yargılama giderlerinin ortak giderlerden karşılanmasına imkan yaratmıştır.geçici madde 3-de belirtilen bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulan toplu yapılara ait yönetim planı ile ilgili yapılması gereken işlemlere  açıklık getirebilirmisiniz.?   Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulan toplu yapılara ait yönetim plânları, yürürlük tarihinden itibaren en geç altı ay içinde bu Kanun hükümlerine uyarlanır.  (Yani uymayan maddeler kanuna uygun hale getirilir.) Yönetim plânında bu yönde değişiklik yapılması için mevcut kat malikleri kurulunun salt çoğunluğu yeterlidir.(yönetim planı değişikliği için 6 aylı süre için 4/5 çoğunluk şartını salt çoğunluğa düşürmüştür. bir imkandır. )  Mevcut toplu yapı yönetimleri, yönetim plânı değişip buna göre yönetici seçilene kadar geçici yönetim olarak görevini sürdürür.  (mevcut toplu yapı yönetimi eski yönetim planını inceleyip , değişen kanun hükümlerine göre aykırılıkları belirleyecek tüzel olmayan kişiliktir. Bir avukat veya danışman yardımı veya avuklatlar danışmanlar yardımı alarak değişmesi ve yasaya uydurulması gereken maddeleri belirler. Bu değişiklikleri maddenin eski hali ve yeni halini kat maliklerine tek tek duyurmak sureti ile bilgilendirir, gerekirse anket yapar ve son olarak yönetim planını'nın değiştirilmesi hususunda olağanüstü toplantıya kat maliklerini çağırır, orada yönetim planı değişikliği toptan veya maddeler halinde oylanarak salt çoğunluk ile kabul edilir. Bu süreçte mevcut toplu yapı yönetimi geçici bir yönetimdir.Toplu yapı yöneticisi seçimi, en geç yönetim plânının değişimini takip eden üç ay içinde yapılır. Yönetim planının değiştirildiği olağanüstü toplantı'dan sonra 90 gün içinde yönetici seçimi konulu bir olağanüstü toplantı veya yönetim planı değişikliğinde yıllık toplantı (veya artık iki yıllık) tarihinin ayı elvermiyorsa yönetim planının değişikliğinde yapılacak toplantının üç ay sonrasına belirlenecek şekilde yönetim planı düzenlenir. Örnek olarak şu an Ocak ayındayız , kanunun yürülüğe girişi Kasım sonu. Demekki Mayıs ayı sonuna kadar vaktimiz var. O halde Mayıs Ayı'nda yönetim planı değişikliğini içeren olağan üstü genel kurulu yapacaksak , bu halde Ağustos ayının sonuna kadar geçici yönetimi değiştirmeliyiz. İşte yönetim planında olağan genel kurul zamanının her yılın/ iki yılda bir Ağustos ayı olarak belirlersek, direkt olarak olağan genel kurul ile yönetici seçimini yapabiliriz.
saygılarımla.. / benden de saygılar,


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler