Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

BİRDEN ÇOK PARSELDEKİ MALİKLER TOPLU YAPI OLARAK YÖNETİLMEK ZORUNDA MI?

Başlatan f_doruk, Eylül 24, 2008, 05:25:42 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Sayın Üyemize Bu Konu Başlığında Yardımcı Olmaya Çalıştık.
Ancak Bir Başka Konu Başlığında da Aynı Konu Devam Ediyor Anladığımız.
Farklı Metinler Sebebi İLe Benzeşmeyen Yorumlar Yapılmış Olabilir.
Bu sebeple bu konuyu alttaki link ile beraber değerlendirmekte fayda vardır.TOPLU YAPILARDA BLOKLAR VE BLOKLARDA OTURAN MALİKLARİN HAK VE BORÇLARI İLE TOPLU YAPIYA UYMAYAN SİTE OLARAK ADLANDIRILAN BAZI YERLEŞKELERİN YÖNETİMİ
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap


Sn. Admin,
Birden çok parselde kurulu sitelerde,  toplu yapı olarak yönetimek zorunlumu? Mesela bir parseldeki kat malikleri biz yoplu yapı olarak yönetilemek istemiyoruz. Kendi parselimizdeki kat malikleri tarafından yönetilmek istiyoruz diyebilir mi? Şartlar nelerdir? Örneğin foseptik çukuru ve trafosu bir olan ayrı parsellerdeki kat malikleri toplu yapı olarak yönetilmek zorunda mı? Yoksa ayrı yönetimler kurarak, ve bu yönetimler arasında anlaşarak ortak yerleri idare ederek, farklı yönetimler olarak görev yapabilirler mi? Kısaca toplu yapı olma zorunluluğu varmı dır?
Saygılarımla
Linkback: BİRDEN ÇOK PARSELDEKİ MALİKLER TOPLU YAPI OLARAK YÖNETİLMEK ZORUNDA MI?


  • Gösterim 17,779 
  • Anagayrimenkulün Yönetimine İlişkin Konular
  • 6 Yanıtlar
Alıntı YapSn. Admin,
Birden çok parselde kurulu sitelerde,  toplu yapı olarak yönetimek zorunlumu? Mesela bir parseldeki kat malikleri biz yoplu yapı olarak yönetilemek istemiyoruz. Kendi parselimizdeki kat malikleri tarafından yönetilmek istiyoruz diyebilir mi? Şartlar nelerdir? Örneğin foseptik çukuru ve trafosu bir olan ayrı parsellerdeki kat malikleri toplu yapı olarak yönetilmek zorunda mı? Yoksa ayrı yönetimler kurarak, ve bu yönetimler arasında anlaşarak ortak yerleri idare ederek, farklı yönetimler olarak görev yapabilirler mi? Kısaca toplu yapı olma zorunluluğu varmı dır?
Saygılarımla

5711 SAYILI YASADAN ÖNCE birden fazla parsellerin bir yönetim planına göre yöneilmesi mümkün değildi. Siteniz birden fazla parselde kurulu ise ve toplu yapı tanımına uyuyor ise ve kanunun 66. maddesine uyuyor ise

Alıntı YapDOKUZUNCU BÖLÜM: Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler


Kapsam


MADDE 66- Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plânına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder

Toplu yapı kapsamındaki imar parsellerinin bitişik veya komşu olmaları şarttır. Anck bu parseller arasında kalan ve imar plânına göre yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamuya ayrılan yerler için bu şart aranmaz. Toplu yapı kapsamındaki her imar parseli, kat irtifakının veya kat mülkiyetinin tesisinde ayrı ayrı dikkate alınır. Ancak, toplu yapı birden fazla imar parselini içeriyorsa, münferit parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tâbi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamaz.Yapılar tamamlandıkça, tamamlanan yapılara ilişkin kat irtifakları kat mülkiyetine çevrilebilir.


toplu yapıya göre yönetilmesi gerekir.

Alıntı YapMesela bir parseldeki kat malikleri biz yoplu yapı olarak yönetilemek istemiyoruz. Kendi parselimizdeki kat malikleri tarafından yönetilmek istiyoruz diyebilir mi? Şartlar nelerdir?

Eğer birden fazla parsel toplu yapı tanımına uymuyor ise ve bağlı bulunduğu belediye "Toplu Yapı Tanımına Uygundur" tanısı ile bir ortak vaziyet planı vermiyor ise zaten toplu yapı değildir.

Ve "herhangi bir parseldeki kat malikleri biz toplu yapı olarak yönetilemek istemiyoruz. Kendi parselimizdeki kat malikleri tarafından yönetilmek istiyoruz diyebilir"

Alıntı YapÖrneğin foseptik çukuru ve trafosu bir olan ayrı parsellerdeki kat malikleri toplu yapı olarak yönetilmek zorunda mı? Yoksa ayrı yönetimler kurarak, ve bu yönetimler arasında anlaşarak ortak yerleri idare ederek, farklı yönetimler olarak görev yapabilirler mi? Kısaca toplu yapı olma zorunluluğu varmı dır?


Eğer bu parsellerin bu saydığınız ortak tesisler haricinde hehangi bir ortak başkaca tesisi bulunmuyorsa yada kanunun 66 . maddesine uygun bir halli bulunmuyorsa
ayrıca yönetilebilirler.

Aksi halde yönetim planlarının5711 sayılı kanuna göre  KMK.'ya aykırı bir hali bulunmuyorsa toplu yapı olarak idare edilmelidirler.

Yeni KMK . zaten ayrı blok ve ayrı parsellerin kendi ortak tesislerini idare etmesine ve ayrı yönetilmesine imkan vermektedir.


Tüm parseller ortak tesisleri ise üst kurullar vasıtası ile yönetebilirler.

Bu konuda lütfen 69. maddeyi inceleyiniz.

Alıntı YapYönetim


MADDE 69- Toplu yapı kapsamında bulunan parsel ve parsellerdeki birden çok bağımsız bölümü kapsayan ana yapıda ortak yerleri bulunan blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilir. Bir parselde blok niteliğinde olmayan yapılar varsa veya bu nitelikteki yapılarla blok yapılar aynı parselde yer alıyorsa, kendi sorunlarına ve o parsele ait ortak yerlere ilişkin olarak, o parselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat malikleri kurulunca yönetilir. Yönetim plânında blokların ve blok niteliğinde olmayan yapıların idare tarzı ayrıca belirtilir.Bir adada birden çok parsel yer alıyorsa, adayı oluşturan parsellere ait ortak yerler, o adada bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan ada kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. Bu yetki, yönetim plânında ada temsilciler kuruluna verilebilir. Yönetim plânında başka türlü düzenlenmemişse, ada temsilciler kurulu, blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur. Ada temsilciler kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceği toplu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim plânında belirtilir. Ada temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptirler.Toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler, bu kapsamda yer alan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan toplu yapı kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. Bu yetki, yönetim plânında toplu yapı temsilciler kuruluna verilebilir. Yönetim plânında başka türlü düzenlenmemişse, toplu yapı temsilciler kurulu, blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur. Toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceği toplu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim plânında belirtilir. Toplu yapı temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptirler.

Sizin yapınız toplu yapı tanımına uymuyorsa veya dediğim gibi belediye tapu müdürlüğüne yazılmak üzere sizin sitenizi toplu yapıya uygun biçimde aynı vaziyet planında dahil göstermiyorsa aynı zamanda foseptik çukuru ve trafosu bir olan ayrı parsellerdeki kat malikleri toplu yapı olarak yönetilmek zorunda değildir.  Her parsel ayrı yönetim kurarak , foseptik çukuru ve trafosu konusunda bu kurulan ayrı parsel yönetimleri aralarında  anlaşarak ortak yerleri idare ederek, farklı yönetimler olarak görev yapabilirler.

Daha ayrıntılı bilgi için...
TOPLU YAPILARDA BLOKLAR VE BLOKLARDA OTURAN MALİKLARİN HAK VE BORÇLARI İLE TOPLU YAPIYA UYMAYAN SİTE OLARAK ADLANDIRILAN BAZI YERLEŞKELERİN YÖNETİMİ
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

Sn. Admin, cevabınız için çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum.
Tapu müdürlüğüne 3 parselden oluşan sitemizin toplu yapıya uyup uymadığımı sordum, ancak onların da fazla bilgisi yok, tapu kadastro genel müdürlüğünün 16.08.2008 resmi gazetede yayımlanan genelgesinden ve 5711 nolu kanundan pek haberleri yok. benim yanımda internetden bakıp, yorumladılar ve sitemizin şu anda toplu yapı olmadığını söylediler. Tapuda ortak yeriniz görünmediği için toplu yapı değilsiniz dediler. Ancak benim çekincelerim var. Çünkü vaziyet planlarında site bir bütün gibi gözüküyor. 30 bloğun şeması var. Ama bu planlardan anlamadığım için yorum yapamıyorum. Ama fark ettiğim bir parselin vaziyet planında o parseldeki bloklara numara verilmiş diğerleri boş. Asıl sorum şu;
1) Bu konumdaki 3 ada/parsel üzerindeki bir site, tapuda gerekli işlemleri yapmadan, tapuya verilmiş her parsel için olan yönetim planlarını  değiştirmeden, ortak alanları tescil ettirmeden, ki tapuda şu ortak alan gözükmüyor(trafo hazine arazisinin üzerinde), bir kaç kişinin tamam bir toplu yapılarız demesiyle toplu yapı olurmu?
2) Ayrıca bilmiyorum neden yönetici sürekli bizim siteye Çalıca Tepe Sitesi Toplu Yapıları diyor. Karmaşık bir durum. Herhalde kensisi de toplu yapı olmadığımızı anlayarak 3 tane toplu yapıyı bir arada yönetmeye çalışıyor. 2001 yılından beri kanuna aykırı yönettiği siteyi kat malikleirni yanıltarak yıllarca daha yönetmek istiyor.  Toplu yapılar birlikte yönetilirmi, kanuna aykırı değil mi?
3) Biz kendi parselimizde toplantı yapıp, tapuda kayıtlı olan yönetim planımıza göre yöneticimizi denetcimizi seçerek diğer iki parselden ayrı yönetim kurarsak, şimdiki yönetimin hukuki durumu ne olur? Eski yönetimi bizleri kandırarak yönettiği ve gerçekleri sakladığı için tanımama hakkımız var mı?
Size saygılarımı sunuyor sonsuz teşekkür ediyorum.

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Sn. Admin, cevabınız için çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum.
Tapu müdürlüğüne 3 parselden oluşan sitemizin toplu yapıya uyup uymadığımı sordum, ancak onların da fazla bilgisi yok, tapu kadastro genel müdürlüğünün 16.08.2008 resmi gazetede yayımlanan genelgesinden ve 5711 nolu kanundan pek haberleri yok. benim yanımda internetden bakıp, yorumladılar ve sitemizin şu anda toplu yapı olmadığını söylediler. Tapuda ortak yeriniz görünmediği için toplu yapı değilsiniz dediler. Ancak benim çekincelerim var. Çünkü vaziyet planlarında site bir bütün gibi gözüküyor. 30 bloğun şeması var. Ama bu planlardan anlamadığım için yorum yapamıyorum. Ama fark ettiğim bir parselin vaziyet planında o parseldeki bloklara numara verilmiş diğerleri boş. Asıl sorum şu;
1) Bu konumdaki 3 ada/parsel üzerindeki bir site, tapuda gerekli işlemleri yapmadan, tapuya verilmiş her parsel için olan yönetim planlarını  değiştirmeden, ortak alanları tescil ettirmeden, ki tapuda şu ortak alan gözükmüyor(trafo hazine arazisinin üzerinde), bir kaç kişinin tamam bir toplu yapılarız demesiyle toplu yapı olurmu?
2) Ayrıca bilmiyorum neden yönetici sürekli bizim siteye Çalıca Tepe Sitesi Toplu Yapıları diyor. Karmaşık bir durum. Herhalde kensisi de toplu yapı olmadığımızı anlayarak 3 tane toplu yapıyı bir arada yönetmeye çalışıyor. 2001 yılından beri kanuna aykırı yönettiği siteyi kat malikleirni yanıltarak yıllarca daha yönetmek istiyor.  Toplu yapılar birlikte yönetilirmi, kanuna aykırı değil mi?
3) Biz kendi parselimizde toplantı yapıp, tapuda kayıtlı olan yönetim planımıza göre yöneticimizi denetcimizi seçerek diğer iki parselden ayrı yönetim kurarsak, şimdiki yönetimin hukuki durumu ne olur? Eski yönetimi bizleri kandırarak yönettiği ve gerçekleri sakladığı için tanımama hakkımız var mı?
Size saygılarımı sunuyor sonsuz teşekkür ediyorum.

Tek tek cevaplamaya çalışıyorum.

Aslında bu sorular için tek tek alntı yapmaya çalışıyorum Ancak zaman alıyor.

Bakınız cevaplarımız aslında 3 farklı belgede.

Şu an için bir yargı kararı mevcut değildir.

Bu belgelerden birincisi:

TOPLU YAPI HAKKINDA 634 SAYILI KANUNDA 5711 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEGİŞİKLİK
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap


Bu belgelerden ikincisi:

5711 SAYILI KANUN İLE BİRLİKTE ORTAYA ÇIKAN TOPLU YAPI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER
T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı'nın Sayı : B. 09. 1. TKG0100001-/073- 
Konu: Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Hk. Başlıklı  1651 (2008/1) Sayılı Genelgesi
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap


Bu belgelerden üçüncüsü:

5711 SAYILI KANUN İLE BİRLİKTE ORTAYA ÇIKAN TOPLU YAPI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER
Yayınlanan  Bayındırlık ve İskân Bakanlığınının 16 Ağustos 2008 CUMARTESİ (16/08/2008)    Resmî Gazete   Sayı : 26969 ' da yayınlanan
"TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK"  Yönetmeliği
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap'dir.

Tapu müdürlüğüne 3 parselden oluşan sitemizin toplu yapıya uyup uymadığımı sordum, ancak onların da fazla bilgisi yok, tapu kadastro genel müdürlüğünün 16.08.2008 resmi gazetede yayımlanan genelgesinden ve 5711 nolu kanundan pek haberleri yok. benim yanımda internetden bakıp, yorumladılar ve sitemizin şu anda toplu yapı olmadığını söylediler. Tapuda ortak yeriniz görünmediği için toplu yapı değilsiniz dediler.

Tapu Müdürlüğü'nün Toplu Yapı Hakkında Fazla Bir bilgisi olmaması şu an için normal . Çünkü ellerinde sadece 5711 Sayılı Kanun var. Ancak kendileri bu kanunda olan metinleri yorumlayarak işlem yapamıyorlar. Ellerinde yorum yapmak amacıyla kullanabilecekleri  "T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı'nın Sayı : B. 09. 1. TKG0100001-/073-  Konu: Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Hk. Başlıklı  1651 (2008/1) Sayılı Genelgesi" ve " Bayındırlık ve İskân Bakanlığınının 16 Ağustos 2008 CUMARTESİ (16/08/2008)    Resmî Gazete   Sayı : 26969 ' da yayınlanan
"TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK"  Yönetmeliği mevcuttur.

Sitenizin toplu yapı olmadığını belirtmişlerse doğrudur. Toplu yapı tanımına uymuyorsunuz demektir.

Kat Mülkiyeti Kanunu 9. Bölüm  Kapsam 66. madde "Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plânına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder." demektedir.

O halde sizin yapınızın Toplu Yapı olarak kabul edilmesi için ;

Toplu Yapı Olarak Adlandırmak İstediğiniz Yapının:

a) bir veya birden çok imar parseli üzerinde kurulmuş olması ,
b) belli bir onaylı yerleşim plânına göre yapılmış veya yapılacak olması ( onay Tapu Müdürlüğü ve bağlı bulunan Belediye tarafından verilir) ,
c) bu yerleşim planına göre  alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler bulunması
d) c bendi ile ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade etmesi
e) bu  yapı kapsamındaki imar parsellerinin bitişik veya komşu olmaları (Ancak bu parseller arasında kalan ve imar plânına göre yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamuya ayrılan yerler için bu şart aranmaz.),

gerekmektedir.

Bunlardan birisi mevcut değilse toplu yapı tanımına uymamaktasınız.

Diğer taraftan bu maddelere uyan bir toplu yapıda ki bu yapı "toplu yapı" olarak değerlendirilir.

f) Toplu yapı kapsamındaki her imar parseli, kat irtifakının veya kat mülkiyetinin tesisinde ayrı ayrı dikkate alınır. Ancak, toplu yapı birden fazla imar parselini içeriyorsa, münferit parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tâbi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamaz.

Yani birden fazla imar parselinden meydana gelen  bir toplu yapı mevcutsa bu parsellerde ayrıca münferit olarak toplu yapı hükümlerine tâbi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamaz.

İşte bu noktada şu hususa dikkat etmek gerekir. T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı'nın Sayı : B. 09. 1. TKG0100001-/073-  Konu: Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Hk. Başlıklı  1651 (2008/1) Sayılı Genelgesi'nde

Alıntı YapC- Toplu Yapılarda Kat İrtifakı/Kat Mülkiyeti Tesisi ve Tescili;

5711 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 65 inci maddeden sonra gelmek üzere "Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler" başlıklı "Dokuzuncu Bölüm" altında mevcut 66 ve 67 nci maddeler, 75 ve 76 ncı maddeler olarak teselsül ettirilerek, Kanuna 66 ila 74 üncü maddeler ilave edilmiştir.       

1- Toplu yapılarda kat irtifakı/kat mülkiyeti tesisi;
634 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinde, toplu yapının tarifi yapılmakta, toplu yapılarda kat irtifakı ile kat mülkiyeti tesisine açıklık getirilmektedir.

Buna göre; vaziyet planında gösterilmiş olması koşuluyla, toplu yapının bir veya birden fazla imar parseli üzerinde inşası mümkündür. Ancak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı, birbirine bitişik ve komşu olmaları koşulu getirilmiştir. Parseller arasında kalan ve imar plânına göre yol, meydan,  yeşil alan, park, otopark gibi kamuya ayrılan yerler için vaziyet planında gösterilmesi koşuluyla bu şart aranmayacaktır.

İbraz edilen mimari projelerin vaziyet planında aralarında sınır veya komşuluk ilişkisi bulunmayan ve buna bağlı olarak toplu yapı ilişkisi kurulmamış imar parselleri üzerinde toplu yapı ilişkisi nedeniyle kat irtifakı/kat mülkiyeti tesisi ve buna bağlı yönetim planı işletilmesi talepleri kabul edilmeyecektir.

Toplu yapı birden fazla imar parseli üzerinde ise; kat irtifakı veya doğrudan kat mülkiyeti tesisi talepleri her imar parseli için ayrı ayrı sonuçlandırılacaktır.

Anladığım kadarı ile elinizdeki mimari proje belediyeden onaylı değil. Bu hususu belediyedeki vaziyet planında kontrol etmenizi tavsiye ederim. belediye sizi bir toplu yapı olarak mı görmektedir. ? Bunu bir kontrol edin.

Alıntı YapAsıl sorum şu;
1) Bu konumdaki 3 ada/parsel üzerindeki bir site, tapuda gerekli işlemleri yapmadan, tapuya verilmiş her parsel için olan yönetim planlarını  değiştirmeden, ortak alanları tescil ettirmeden, ki tapuda şu ortak alan gözükmüyor(trafo hazine arazisinin üzerinde), bir kaç kişinin tamam bir toplu yapılarız demesiyle toplu yapı olurmu?

OLMAZ. TAPU MÜDÜRLÜGÜ TOPLU YAPI"YA UYGUN DEGİLSİNİZ DİYORSA VE TOPLU YAPI YÖNETİM PLANININ TESCİLİNİ KABUL ETMİYORSA TOPLU YAPI DEGİLSİNİZ DEMEKTİR.

Alıntı Yap2) Ayrıca bilmiyorum neden yönetici sürekli bizim siteye Çalıca Tepe Sitesi Toplu Yapıları diyor. Karmaşık bir durum. Herhalde kensisi de toplu yapı olmadığımızı anlayarak 3 tane toplu yapıyı bir arada yönetmeye çalışıyor. 2001 yılından beri kanuna aykırı yönettiği siteyi kat malikleirni yanıltarak yıllarca daha yönetmek istiyor.  Toplu yapılar birlikte yönetilirmi, kanuna aykırı değil mi?

5711 SAYILI KANUNDAN ÖNCE "SİTE TANIMI" KANUNDA BULUNMADIGINDAN 634 SAYILI KANUNA GÖRE AYNI PARSEL İÇİNDE BULUNAN BİRDEN FAZLA BLOK YAPI "SİTE OLARAK" VE "YAYGIN YÖNETİM ANLAYIŞI" İLE YÖNETİLMEKTE İDİ. BU HUSUS KANUNA AYKIRI BİR DURUM OLUŞTURMUYORDU.

Ancak birden fazla parsede kanuna uygun olarak bu yaygın yönetim anlayışı uygulanamadığı için mevcut kat malikleri "Yönetim Planı Benzeri" sözleşmeler düzenleyerek veya genel kurullarda belli çoğunluklar ile kabul ederek birden fazla parselde de birlikte ve yaygın bir yönetim anlayışı uyguladılar. Bu konuda birden fazla yargıtay kararı da ortaya çıktı. Yani tapudaki yönetim planı kısmi ilgili binayı atfetmesine karşın bugünkü toplu yapı tanımına uygun hali ile bazı siteler kendilerini yönetim planlarından farklı (ama çoğu zaman tapuya kayıtlı yönetim planına aykırı olmayan şekilde) yönetmeye ve bloklar haricinde aynı parsel içinde kalan veya parseller arasında ortak paylaşılan tesisleri hep beraber yönetmeye başladılar. Çünkü bu ortak tesisler konusunda her bir blok veya parsel yönetimi ve hatta kat malikleri farklı görüşler öne sürebiliyordu. Bu da ortak işleyişi imkansız hale getiriyordu.

Sizin yapınızda böyle ortaya çıkmış olmalı. Kat maliklerinin herhangi birisi bu duruma hukuki anlamda müdahale etmiyorsa bir sorun yok. Bu şekilde müdahale edilene kadar devam eder.

Veya tüm bu saydığınız 3 parsel malikleri kendi aralarında "yönetim planı" sayılamayacak ancak kendileri arasında düzenledikleri için "yönetim planı sözleşme " sayılan sözleşmeler ortaya çıkarmış olabilirler. Bu tip sözleşmeler tüm malikleri değil sadece imzalayan kat maliklerini bağlar. Çünkü tapu tescilinde kayıtlı br yönetim planı sözleşmesi niteliği yoktur. Hatta imzalayan bir kat maliki kendi bağımsız bölümünü bir başka kişiye satmış ise bu sözleşmeler bağımsız bölümü alan yeni kat malikini bağlamaz.

Bununla beraber itiraz edilmedikçe bu yaygın yönetim biçiminin devamında bir mahsur yok. Çünkü birlikteliği ve kolay işletimi sağlıyor.

Ancak hukuka çok da uygun değil. Kabul ediyorum .


Neticede siz itiraz etmedikçe veya sulh hukukda bir dava açmadıkça bu öneti şekline itirazınız yok demektir. Bu işlemleri yaptıktan sonra ise sizi kimse bu yönetim biçimine uymaya ve ortak tesislerden payınıza düşen avans paylarını ödemeye zorlayamaz.


Alıntı Yap3) Biz kendi parselimizde toplantı yapıp, tapuda kayıtlı olan yönetim planımıza göre yöneticimizi denetcimizi seçerek diğer iki parselden ayrı yönetim kurarsak, şimdiki yönetimin hukuki durumu ne olur? Eski yönetimi bizleri kandırarak yönettiği ve gerçekleri sakladığı için tanımama hakkımız var mı?

Bu işlemi yaparsanız şimdiki yönetimin bir mevcudiyeti kalmaz. Eğer parselinizde bu yönetimi oluşturabilirseniz mevcut yönetimi tanıma gibi bir gerekçeniz kalmaz tabiki. En fazla varsa parseller arasında ortak kullanılan esisler bu tesislerin yönetimi ile ilgili konularda parsel yönetiminizi diğer parsel yönetimleri ile berebar hareket etme konusunda yetkilendirirsiniz.

Şimdilik bu kadar.

İyi günler dilerim.
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

Sayın Üyemize Bu Konu Başlığında Yardımcı Olmaya Çalıştık.
Ancak Bir Başka Konu Başlığında da Aynı Konu Devam Ediyor Anladığımız.
Farklı Metinler Sebebi İLe Benzeşmeyen Yorumlar Yapılmış Olabilir.
Bu sebeple bu konuyu alttaki link ile beraber değerlendirmekte fayda vardır.TOPLU YAPILARDA BLOKLAR VE BLOKLARDA OTURAN MALİKLARİN HAK VE BORÇLARI İLE TOPLU YAPIYA UYMAYAN SİTE OLARAK ADLANDIRILAN BAZI YERLEŞKELERİN YÖNETİMİ
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

Çok teşekkür ediyor, size saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız.

        4 yıllık bir apartmana 5 ay önce taşındım ve  2 ay önce ilk yönetici seçildim.  Sekiz daireden oluşan apartmanda 5 kat malikinin  katılımı ve oybirliği ile seçildim. Apartmanımzın zemin katı sürekli olarak yağmur suyu ve kanalizasyon taşması neticesi pis su ile dolmakta problemin çözümü için dairesini yazlıkçı olarak kullanan ve sorunlara çok uzaktan bakan daire sahiplerine karşı ve Aynı kanalizasyon hattını kulllanan ve taşma sorunu yaşamayan diğer altı bloğa karşı hukuki mücadele gerekiyor.

     Yöneticiliğimin hukuken geçerli olup olmayacağı hususunda şüphelerim oluştu. Bina sırt sırta vermiş iki bloktan oluşmakta,  her birinde 8' er daire bulunmaktadır. Apartman girişleri ayrı sokaklarda bulunmakta ve apartman numaraları A/15 ve A/23 olarak geçmektedir.  Ancak dairelerin kapı numaraları her iki apartmanda ortak sıralanmıştır (1 ve 4 nolu daire A/15 blokta iken 2 ve 3 numaralı daireler A/23 blokta bulunmaktadır. Tapu müdürlüğünde ise apartmanımız A blok olarak gözükmekte daire sahiplerinin daire numaraları apartmanda olduğu şekilde bu şekilde kaydedilmiş olduğunu gördüm.

      Her iki blokta da biri ben olmak üzere yönetici mevcut. Sanırım kat irtifakı 16 daire için alınmış. tapularımız kat irtifakı tapusudur ve Ana bloğun yapı kullanma izin belgesi vardır. Tapu dairesinden apartman yönetim planının bir suretini istediğimde ise 1996 yılında yapılmış 122 daireye ait yönetim planı olduğunu gördüm. yönetim planın altında sadece iki imza var.

       Yukarıda anlattığım açıklamalar doğrultusunda Apartman yöneticiliğimin hukuken geçerliliği var mıdır. Eğer yoksa, birbirini tanımayan 16 daire bir araya gelerek yönetici mi seçmesi gerekir. Eğer 16 daire için bir yönetici gerekiyorsa kat irtifakını bozmadan apartmanların yönetimini hukuken ayırmak mümkünmüdür.
   Şimdiden teşekkür ederim.
   

       


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler