Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Yöneticilik Ücreti İçin Ödenen Rakamlar Hakkındaki Vergi Mevzuatı

Başlatan matriyarki, Ocak 27, 2008, 05:12:14 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Yöneticilik işi için ücret alınıyorsa, bu konuyla ilgili vergi mevzuatı mı var?
  Yöneticimiz 3. kez seçildi buna rağmen apartman panosuna ad soyad tel yazmadı bu zorunluluk değilmidir? yapılmazsa 50 ila 250 lira arasında bir cezası var diye biliyorum. Panoda ad Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap vs.. yazılmamasınının cezasını nasıl ve nereye bildirerek yaptırıma dönüştürebiliriz. teşekkürler...
 
Linkback: Yöneticilik Ücreti İçin Ödenen Rakamlar Hakkındaki Vergi Mevzuatı


  • Gösterim 14,597 
  • Yöneticilik Seçimi İLe İLgili Konular
  • 6 Yanıtlar
#1
Sayın Matriyarki

Yöneticilik Ücreti İçin Ödenen Rakamlar Hakkındaki  Vergi Mevzuatı


634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun (ve değişen)  34 üncü maddesine göre; kat malikleri, gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir Yöneticiye veya üç kişilik bir Yönetim Kuruluna verebilmektedirler. Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteme hakkına sahiptir. Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.

Bu hükümlere göre;

site veya apartman yöneticisi veya müdürünün kat malikleri dışından seçilmesi halinde, kendisine yönetim planında ya da sözleşmede  belirlendiği tutarda yapılan ödemenin gerçek ücret olarak kabul edilerek vergilendirilmesi gerekir.

Ancak, site müdürünün veya apartman yöneticisinin site veya apartman sakinleri (dikat!!!kat malikleri ifade ediliyor) arasından seçilmesi halinde, bunlara sağlanan menfaatler, beraber yaşamanın gerekli kıldığı görev ve sorumlulukların külfeti ve bu görevin yerine getirilmesinde yapılması gerekli olan masrafların karşılığı niteliğinde olması nedeniyle, ücret olarak vergilendirilmez.

Bununla beraber çok önemli olan şu dipnotu eklemeliyim,. Yönetici Eğer Kat Maliki İse /Tapuda bağımsız bölüm kendi adına kayıtlı ise )  alacağı ücret vergiye tabi olmaz iken; kat malikinin örneğin, eşi, kızı, babası gibi kendi öz soyundan birisinin yönetici olarak atanması halinde bu yöneticiye yapılacak ödemelerin gelir vergisine tabi olması gereklidir.

Site veya apartmanda oturmayıp yönetici veya müdür atanan kişiye ödenen ücretin vergilendirilmesinde sorumluluk site veya apartman yönetimine aittir. Yönetim, yönetici veya müdüre ödediği ücret üzerinden kanuna göre kestiği gelir vergisini üç ayda bir bağlı olduğu vergi dairesine “muhtasar beyannanme” ile beyan ederek ödeyecektir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda zamanında tahakkuk ve tahsil edilmeyen vergi cezalı olarak ücretli olarak çalışan yönetici veya müdürden değil apartman veya site yönetiminden talep edilecektir.Yönetici'nin Ad ve Soyadı İle İş ve Adresinin İlan Edilme Zorunluluğu


Değişen KMK'nın 34 . maddesi bu sorunuzu düzenlemektedir.

Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli Türk Lirasından ikiyüzelli Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. (md:18)

Demekki yaptırıma dönüşmesi için Sulh Hukuk makemesine namınıza başvurmanız gerekmektedir.

Ancak bu konuyu yöneticiye izah ederseniz o da eksiği giderecektir.

Yalnız!!! telefon yazamak zorunluluk değildir.Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

İyi Çalışmalar,

Bu form sayfanızda yöneticilik  için ödenen rakkamlar hakkındaki vergi mevzuatına açıklık getirilmektedir.Toplu yapı kat malikler kurulunca  site yönetim planında da ön görüldüğü şekilde üç kişlik yönetim kuruluna YÖNETİM  yetkisi verilebilmektedir.Yöneticilerin ücretleri yasada ve yönetim planında da gösterilebilmektedir.Yönetim kurulu üyeleri kat maliklerinden seçilmesi halinde,bunlara sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilemeyeceği vergi mevzuatında yer aldığı ifade edilmektedir.ANCAK! Yönetim kurulunun siteye dışarıdan MÜDÜR tayin etme yekilerinin bulunması halinde,dışarıdan getirilecek müdürün ücretinin,yönetim planında ve işletme projesinde gösterilmediği halde ,yönetim kurulunca belirlenmesi , karar defterinde müdür ataması şeklinde belirtilmemesi durumunda yasal boşluk nedir? vergi mevzuatına göre  yapılan ödemenin gerçek ücret olarak kabul edilerek vergilendirilmesi  gerekirken,müdür atanan kişiye ödenen ücretin  vergilendirilmesinde  sorumlu olan yönetimin bunu yasa gereği yerine getirmemesi durumunda,zamanında tahakkuk ve tahsil edilmeyen verginin cezalı olarak site yönetiminden talep edileceğini kat maliki olarak YÖNETİM KURULUNA  nasıl ifade edebiliriz.Yani yönetim kurulu yasaya uymarak yasanın bu hükmünü yerine getirmezse vergi cezasınıda ortak giderlerden karşılarsa kat maliki olarak ne yapılabilinir?

Sayın Yengeç,

Öncelikle sorularınızın dahi bir uzmanlık gerektiğini bilrimek zorundayım. Aslında kat mülkiyeti konusuna   bizden daha da iyi vakıf olduğunuza emin oluyorum gün geçtikçe ...

Aslında konunuzu ikiye ayırmak gerekiyor. Bu sebeple ilk bölümünü bu sayfada ikinci bölümünü verdiğim linkte cevaplayacağım.

Vergi mevzuatı açısından bakış yukarıdadır. Konuya zaten hakimsiniz.

Yönetim planlarında Site Yönetimi ve görev alacak kişiler çoğunlukla dar kapsamda belirtilir. Yani müdür pozisyonunun çalışma biçimine ve görevlendirmeye dai kıstasların yönetim planlarında yer almaması doğaldır. Yani olsa iyidir. Ancak bizler yönetim planı yaparken daha çok anagayrimenkulün yönetim şekline değinir, bu yönetimin yani görevlendirilen yönetim ve yürütme kurullarının sitenin yönetimini profesyonel bir firmaya vermeleri veya kendi uhdesinde barındırdığı bir ekibe yaptırmaları yönünde yetki verildiğini belirttiriz.

Eğer bu husus yönetim planında yoksa ve anagayrimenkul profesyonel olarak ilgilenmeyi gerektiriyorsa tabiki ya bir takım kişiler bordrolu çalıştırılacak veya dışarodan bir firmaya yönetim işi outsource edilecektir.

Bunu tüm kat malikleri anlayabilir. Bu sebeple bir kez bu konuda karar alınması yeterlidir. Personel istihdamı konusundaki eğer yetkiler yönetim kuruluna verilmişse personel istihdam etme koşullarının da detayları yönetime bırakılmış demektedir. Yani bir müdür maaşının brüt tutarının toplantıda belirlenmesinde fayda olmakla beraber belirlenmemişse dahi yönetim kurulunun bu işi yaptıracak müdüre piyasa koşullarında bir ücret belirlenmesi konusu ve yetkisi verilmiş kabul edilmelidir.

Yönetim kurulu'nun varsa kendi karar defteri , yoksa genel kurul defterine atamanın yapıdığını yazması tabiki doğru olandır. Ancak yazılmasa dahi müdür ataması yapılmıştır.

Bakın bu noktadan sonra konu iş kanuna (belirli süreli iş sözleşmesi veya belirsiz süreli iş sözlemesi yada parttime iş sözleşmesi) veya ticaret kanuna girecektir. Kat mülkiyeti ile ilişkisi kalmaz.

1. Burada önemli bir husus var. Yönetim ya ticari kaydı bulunan gerçek veya tüzel - vergi kaydı olan- kişiye Müdür görevini verecek ve bu konuda aralarında bir HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ düzenleyecekler, yani MÜDÜR her ay yapacağı işin karşılığı olarak SİTE YÖNETİMİNE bir fatura düzenleyecek, Fatura düzenlenmemesi durumunda Yönetim Vergi Dairesine 2008 itibari ile % 20 stopaj (2007 ve 2006'nın İkinci Yarısı İçin de % 20 ancak daha öncesi için %22,5 ) ayırarak beyan edecektir . -Her Ay İçin-

2. Eğer MÜDÜR verdiği hizmetin karşılığında Söz ettiğim HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİNE istinaden fatura kesiyorsa yani ödedeğimiz brüt ücret rakamı karşılığında KDV dahil eşit durumda olan bir fatura sözkonusu ise YÖNETİM açısından bir sorun yoktur. Ne vergi mevzuatı, ne ticaret mevzuatı ne de iş hukuku açısından YÖNETİM i bir sorunu yoktur.

3. HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ MEVCUTSA ve MÜDÜR fatura kesmiyorsa kendisine ödenen net ücretin karşılığında belirttiğim stopajın YÖNETİM tarafından her ay düzenli olarak vergi dairesine yatırılması hususunda VERGİ MEVZUATI açısından bir sakınca yoktur

4. Bu belirttiğim HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ yoksa ancak MÜDÜR (Tüzel kişilik veya gerçek kişi vergi kaydı olan) (Bu tanımlarda hata olmasın. GERÇEK KİŞİ: Vergi kaydı bulunan şahıs şirketi anlamında kullanıyorum. Yani bir bakkal gibi esanaf anlamında... MÜDÜR müdürlük işini yapar, bunun karşılığında bir fatura keser) düzenli olarak fatura kesiyorsa ve hizmeti yerine getiriyorsa VERGİ MEVZUATI ve İŞ KANUNU açısından sakinca yoktur. TİCARET HUKUKU açısından anlaşmazlıklarda sorun meydana gelebilir.

5. Bu belirttiğim HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ yoksa VE  MÜDÜR bu hizmet karşılığında eğer fatura kesmiyorsa İŞ HUKUKU açısından sorun var demektir. YÖNETİM, MÜDÜR ün aldığı ücret konusunda stopaj ayırmıyorsa ARTI VERGİ MEVZUATI açısından sorun vardır. Burada TİCARET HUKUKU açısından sorun olmaz, çünkü verilen hizmet İŞ HUKUKU açısından değerlendirilir.

6.  Yine 5. maddedeki gibi HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ yoksa VE  MÜDÜR bu hizmet karşılığında eğer fatura kesmiyorsa İŞ HUKUKU açısından sorun var demektir. YÖNETİM, MÜDÜR ün aldığı ücret konusunda stopaj AYIRIYORSA   VERGİ MEVZUATI açısından sorun yoktur.  Burada TİCARET HUKUKU açısından sorun olmaz, çünkü verilen hizmet İŞ HUKUKU açısından değerlendirilir.

7. 5. ve 6. maddeler en sorunlu durumdur. Çünkü MÜDÜR bu durumda bordrolu çalışan olması gerekir. Eğer Sosyal Güvenlik Kurumu'na (şu an SK olarak biliniyor ) tabi olarak bir iş sözleşmesine bağlı çalıştırılmıyorsa netice de İŞ HUKUKU açısından sorun vardır. Ve sonuçları çok ağırdır. Bir gün mutlaka MÜDÜR ile ters bir olay yaşanır ve sonucunda MÜDÜR'ün şikayeti ile milyarlarca YTL tazminat ödenmesi gerekir.

8. Uygulamada çokça gördüğümüz ve hatalı olan bir durumdan bahsetmek istiyorum. İŞ KANUNU açısından MÜDÜR'ü eksiksiz bir biçimde bir iş sözleşmesine bağlı larak çalıştırır ancak GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLDUGUNU KABUL EDERSEK- YANILGIYA DÜŞMÜŞ OLURUZ.
Bu durumda İş Kanunu açısından sorun yoktur. Ancak Vergi Mevzuatı açısından sorun vardır. MÜDÜR'ü kapıcı gibi kabul edemeyiz ve gelir vergisini ödemekle yükümlüyüz. Bunun için hem işveren hemde işçi adına ayrılacak oranlarda uygun gelir vergisini MÜDÜR'ün Brüt Ücretinden düşerek YÖNETİM olarak ödemeliyiz.

Tüm bu hususların eksikliklerinden doğan cezalarda mahkemeler ve çalışma müdürlükleri ile vergi daireleri ..... SİTESİ YÖNETİCİLİGİ 'ni sorumlu tutacaklar ve cezai tüm işlemler ile yasal takibat YÖNETİCİLİGE yapılacak, ceza hukuku açısından çıkacak sorunlar ise YÖNETİM KURULU üyelerine ve uygulama da pek de gördüğümüz şekilde YÖNETİM KURULU BAŞKANINA yapılacaktır.

Cezai sorumluluk konusunu açıkladım. Hukuki sorumluluk konusu aşağıaki linktedir. 

Konunun buradan sonrası YÖNETİMİN SORUMLULUGU ve KAT MALİKLERİNİN bu durumdan ne kadar sorumlu olduğu konusuna girmektedir.

Bu linkte cevabı bulabilirsiniz.

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap[/b]

Bununla beraber sadece sizin konunuz ile ilgili olarak YÖNETİCİNİN SORUMLULUGU

Yöneticinin kasıt ve ihmalinden dolayı anagayrimenkulün yönetiminde zarara uğranılmışsa, kat maliklerinden herhangi biri yönetici hakkında dava açabilir, icra takibinde bulunabilir. Ancak ilgili kat malikinin , dava ve icra takibine , sadece kendi arsa payına düşen miktar değil, uğranılan zararın tümü ve tamamı konu edilebilir. Dava sonucu yöneticiden tahsil edilen tazminat kat malikinin değil, anagayrimenkulün olur.

Bununla beraber yönetici görevinden ya da yaptığı işlemlerden dolayı doğacak zararlardan kişisel olarak sorumlu tutulamaz. Bu tür zararlardan kat malikleri sorumludur.

Yönetici , işveren durumunda olan kat malikleri nam ve  hesabına  işveren vekilidir.

Yönetici , işveren vekili olduğu için mali sorumluklar işverene aittir.

Yönetici işveren vekili durumunda olduğu için, tevkil ettiği avukat aracılığı ile dava açabilir.

Bununla beraber yönetim kurulu yasaya uymarak yasanın bu hükmünü yerine getirmezse vergi cezasınıda ortak giderlerden karşılarsa (ki normaldir ortak giderlerden karşılanır)  kat maliki olarak yönetici hakkında dava açılabilir, icra takibinde bulunabilir. Ancak ilgili kat malikinin , dava ve icra takibine , sadece kendi arsa payına düşen miktar değil, uğranılan zararın tümü ve tamamı konu edilebilir. Dava sonucu yöneticiden tahsil edilen tazminat kat malikinin değil, anagayrimenkulün olur.


 
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

 İyi çalışmalar,cevaplarınız ve yaptığınız açıklamalar için bir kez daha teşekkür ederim.

Sizlere yazdım. BEN KAT MALİKİYİM. Hukukçu değilim,hukuk ve yasalara karşı ilgim var.Tüm hukuk sitelerini takip ederim.Her gün düzenli Resmi Gazeteyi okurum.Bu bir HOBİ!   ANCAK! BİR KEZ DAHA TEKRAR EDİYORUM  sizlerin Kat Mülkiyeti.Com  adı altında başlattığınız site gerçekten farklı ve diğer hukuk siteleri-yönetici sitelerinden çok daha faydalı.Ben sizlerden edindiğim bilgilerle,SİTE YÖNETİMLERİNİN,nasıl yasalara ve mevzuatlara uygun bir şelkilde yönetilmediklerini anladım.Sorduğum sorular tamamen uygulamalarla ilgilidir.Yani toplu yapı sitelerinden bahsediyorum.Buralarda gerek yönetimlerin,gerekse kat maliklerin bilgi ve yasa hükümlerinden bihaber olduklarını, yapılan ve alınan kararların büyük bölümünün yasa hükümlerine aykırı olduklarını yaptığım araştırmalardan ve forum sayfalarındaki  sorulardan anlıyabiliyorum.Ama sizlerden aldığım bilgiler ve yasalarda,bence YÖNETİM KADROLARININ bilgili olması gerektiği halde bunun pek önemsenmediğini,yani yöneticinin kat malikinin vekili olması nedeniyle fazla zarar göremeyeceğini,kat maliklerinin daha sorumlu oldukları kanısına varıyorum.Bence YÖNETİCİ bilgili olursa ve yasaları uygularsa her işin düzgün ve sıhhatli olacağını kesinlikle! düşünüyorum.

NOTLAR: Sizlerin verdiği bilgilerle yazılı ihtara gerek olmadan Olağanüstü Kurul iptal edildi.Geçici Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap gözönünde tutularak-Forumda son mesajlar bölümünüzde,yazdığım mesajlar görülmüyor!-önemli olarak kabul ettiğim ve yanlışlıklara konu olan,Kat M alikler Kurulunda Gündem Değişikliği Yapılabilir mi?-Konu başlıklı -Kat Malikler Kurulunda Divan Başkanınca tutulan Karar Tutanağı- konu başlıklı sorularıma YANIT alamadım!
Saygılarımla,kolay gelsin..

konuyla ilgili olarak 232 konutlu sitede 5 yönetici 3 denetici olarak 8 kişilik yönetim kurulumuz var.Hepimiz sitede mülkiyet sahibi kat malikiyiz.2 yıldır muhasebemizi tutan kuruluş bizlerin aldığı huzur hakkı için 3 ayda 1 muhatasar beyanname düzenleyip stopaj ödettiriyor.Bu uygulamanın yukarıdaki okuduklarımdan sonra yanlış olduğunu çıkarıyorum doğrumudur?Eğer doğruysa 2 yıldır ödediğimiz stopajları geri alabilirmiyiz?

Sayın Harun45,

Yukarıdaki tanımları bir kez daha geçmemek için tekrarlamıyorum. Tanıma uyan yönetim kurul üyeleriniz için stopaj ayrılmasına gerek yoktur.

Ancak denetim kurulu üyelerini site yönetim kuruluna dail etmemek lazım diye bir görüş öne sürüyorum.
Ve buradan yola çıkarak denetim üyelerinin aldığı ücretlerin kat maliki dahi olsalar vergiye tabi olduğunu düşünüyorum.

Ödenmiş olan stopajların geri alınmasının mümkün olmayacağını ekleyerek , geri alınabilmesinin mümün olmadığına dair görüşü bir kez de muhasebenizi tutan kuruluşa danışmanızda fayda olacağını düşünüyorum.

Ancak bundan böyle aşağıdaki tanıma uyan yönetim kurulu üyeleriniz içi stopaj ayrılmasına gerek yoktur.

Yönetici Eğer Kat Maliki İse /Tapuda bağımsız bölüm kendi adına kayıtlı ise )  alacağı ücret vergiye tabi olmaz iken; kat malikinin örneğin, eşi, kızı, babası gibi kendi öz soyundan birisinin yönetici olarak atanması halinde bu yöneticiye yapılacak ödemelerin gelir vergisine tabi olması gereklidir.


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler