Katmülkiyeti.Com


Apsiyon Yöneticinin Yanında

"Apsiyon Yöneticinin Yanında"

Gündem


İzlemek İçin Tıklayın...  Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi...

"Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi....Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Youtube"

Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

haftalık ve günlük kiralama

Başlatan Ahmet Bayçelebi, Mayıs 27, 2019, 02:57:54 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Hocam merhaba;


Bulunduğu yer itibari ile Sakarya karasu %70 kat malikleri yazın kullanıyor.Bir kaç kat maliki dairesini haftalık olarka veya aylık kiraya veriyor ve vermek istiyor.

Ben yeni yönetim olarak kesin olarak kiralamaların önüne geçmek için ne yapabilirim.
Linkback: haftalık ve günlük kiralama Mesajı Paylaş


  • Gösterim 5,765 
  • Kiralama ve Kiracı- Evsahibi Sorunlarına İlişkin Konular
  • 10 Yanıt
Mayıs 30, 2019, 03:52:22 ös #1 Son düzenlenme: Mayıs 30, 2019, 04:33:02 ös Aydın Develi
634 s Kat Mülkiyeti Kanunu
A) Kat Maliklerinin Borçları:
VII - Yasak İşler:


Madde 24 - Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmıyan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.

Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.

(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/194 md.) 1136 sayılı Avukatlık Kanununda avukatlık büroları ve hukuk büroları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meskenlerdeki avukatlık ve hukuk büroları faaliyetlerine devam ederler. Bu süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Bu hüküm 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meslek mensupları tarafından açılan bürolar hakkında da uygulanır.

Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir.


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Resmî Gazete Tarih Sayı: 14.07.2005 / 9207


Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4/7/1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

g) Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri,

r) Konaklama yeri: Otel, motel, pansiyon ve kampingler gibi, asıl fonksiyonları müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan yerleri,


İşyerlerinde aranacak genel şartlar:
Madde 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır:

b) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması,

Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,

İşyeri açılması
Madde 6- Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

Mesajı Paylaş
Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Bilgi paylaşımıdır. Doğruluğu tartışılır.
Hak ve Sorumluluklarınızı ''Yönetim Planı'' ve ''634 s KMK'' nu inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Mayıs 30, 2019, 04:31:31 ös #2 Son düzenlenme: Mayıs 30, 2019, 05:31:24 ös Aydın Develi
193 s Gelir Vergisi Kanunu

Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının Bağımsız Bölümün Günlük, Haftalık ve Aylık Kiraya Verilmesi ile İlgili Yazısı " Alıntı "

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde; "Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır." hükmüne yer verilmiş olup, aynı Kanunun 70 inci maddesinin (1) numaralı bendinde, binaların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerin gayrimenkul sermaye iradı olduğu belirtilmiştir.

Anılan Kanunun gayrimenkul sermaye iradına ilişkin hükümleri uyarınca, binaların kısmen veya tamamen ya da boş veya dayalı döşeli şekilde kiraya verilmesinden elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmektedir. Günümüzde de konut olarak kullanılan binalar kiraya verilirken oda ve diğer müştemilatı ile birlikte tamamen kiracının kullanımına terk edilebilmekte olup, bu tür kullanımlar Borçlar Kanununda düzenlenen adi kiralama kapsamına girmektedir. Dolayısıyla bu tip kiralamadan elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak vergiye tabi tutulmaktadır.

Ancak, gayrimenkullerin uzun süreli kiralanması suretiyle elde edilecek gelirden daha fazla gelir elde edilmesi amacıyla, günlük veya haftalık olarak, süreklilik arz eden bir şekilde farklı kişilerin kullanımına hazır halde bulundurulması, kalacak kişilere konutun teslimi ve kalma sürelerinin sonunda konutun teslim alınması ve yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi bir organizasyonu gerektirmektedir. Ayrıca, söz konusu konutun belirli bir bedel karşılığı olmak üzere günlük ya da haftalık olarak kullanıma sunulmasında bir kira akdinden söz edilmesi mümkün olmadığından bu faaliyetin ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.


İlgili Kanunlar:
193 s Gelir Vergisi Kanunu
213 s Vergi Usul Kanununun
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Mesajı Paylaş
Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Bilgi paylaşımıdır. Doğruluğu tartışılır.
Hak ve Sorumluluklarınızı ''Yönetim Planı'' ve ''634 s KMK'' nu inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Mayıs 30, 2019, 05:30:52 ös #3 Son düzenlenme: Haziran 01, 2019, 04:37:05 ös Aydın Develi
1774 s Kimlik Bildirme Kanunu

Madde 2 - Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş - ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar.


Not:
1774 s Kimlik Bildirme Kanunun ilgili maddesi, ek maddeleri ve 13.07.1974 gün ve 14944 s Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile ilgili Yönetmelik hükümlerinin incelenmesi...

Mesajı Paylaş
Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Bilgi paylaşımıdır. Doğruluğu tartışılır.
Hak ve Sorumluluklarınızı ''Yönetim Planı'' ve ''634 s KMK'' nu inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Haziran 01, 2019, 04:42:30 ös #4 Son düzenlenme: Haziran 02, 2019, 05:00:25 öö Aydın Develi
1136 s Avukatlık Kanunu
Büro edinme zorunluluğu:

Madde 43/1 - Her avukat, levhaya yazıldığı tarihten itibaren üç ay içinde baro bölgesinde bir büro kurmak zorundadır. Büronun niteliklerini barolar belirtir. (Ek iki cümle : 30/4/2013 - 6460/3 md.) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.


3568 s Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
Yasaklar:

Madde 45/6 - (Ek fıkra: 30/4/2013-6460/9 md.) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik faaliyetlerinde bulunulabilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.

Mesajı Paylaş
Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Bilgi paylaşımıdır. Doğruluğu tartışılır.
Hak ve Sorumluluklarınızı ''Yönetim Planı'' ve ''634 s KMK'' nu inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Haziran 02, 2019, 04:59:57 öö #5 Son düzenlenme: Haziran 04, 2019, 02:31:11 öö Aydın Develi
634 s Kat Mülkiyeti Kanunu
C ) Kat malikleri kurulunun toplantısı ve kararları:
V - Hakimin müdahalesi:


Madde 33 - (Değişik birinci fıkra: 14/11/2007-5711/17 md.) Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.

(Değişik üçüncü fıkra: 14/11/2007-5711/17 md.) Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır.

Not:
634 s Kat Mülkiyeti Kanununa aykırılık ve her türlü uyuşmazlık dava konusu yapılabilir. Hakimin müdahalesi istenebilir.


Mesajı Paylaş
Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Bilgi paylaşımıdır. Doğruluğu tartışılır.
Hak ve Sorumluluklarınızı ''Yönetim Planı'' ve ''634 s KMK'' nu inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Haziran 04, 2019, 02:30:16 öö #6 Son düzenlenme: Haziran 05, 2019, 12:08:36 ös Aydın Develi
DEĞERLENDİRME:

Bağımsız bölüm malikinin daha fazla gelir elde etmek amacıyla (veya hangi amaç için olursa olsun) kütükte mesken olarak görülen bağımsız bir bölümünü tek tek veya toplu olarak saatlik, günlük, haftalık, aylık veya belli bir süre ve de devamlılık arz edecek şekilde konaklanması amacıyla kiraya vermesi mevcut mevzuat hükümlerine göre ticari bir faaliyet kapsamında işyeri olarak görmektedir.

İşyerlerinin, yönetim planında aksine bir hüküm yok ise mesken olarak görülen bağımsız bir bölümünde faaliyet gösterebilmesi kat malikleri kurulunun oybirliği ile verecekleri karara bağlıdır. Karar toplantıya katılanların değil, tüm kat maliklerinin oybirliğidir.

Tüm kat maliklerin oybirliği ile verecekleri olumlu karar ve diğer kanuni yükümlülüklerin de yerine getirilmesi halinde bağımsız bölüm farklı kişilere veya ailelere kısa süreli kiraya verilmesi mümkün olacaktır.

Aksi durumda;

Kat maliklerinden biri veya kat malikleri kurulu tarafından usulüne uygun alınmış karar ve yetkilendirme ile yönetici tarafından dava açılabilir. Hakimin müdahalesi istenebilir. Davanın istenilen şekilde çıkabilmesi için yeterli ve net delillerin sunulması davanın sonucunu olumlu şekilde etkileyeceği unutulmamalıdır.


Mesajı Paylaş
Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Bilgi paylaşımıdır. Doğruluğu tartışılır.
Hak ve Sorumluluklarınızı ''Yönetim Planı'' ve ''634 s KMK'' nu inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Sayın Ahmet Bayçelebi;

Günümüzde özellikle sahil şeridinde oldukça yaygın olan "kısa süreli kiralama" yöntemi, kiraya veren kat maliki açısından avantajlı bir durum olmasına karşın devamlı veya sezonluk ikamet eden kat maliklerinin bu durumdan hoşnut olmaması, sosyal tesisleri fazla olan sitelerde ortak alanların kullanımında sorunların yaşanması kaçınılmaz görünüyor.

Tavsiyem, öncelikle yönetim planınızı incelemeniz. Yönetim planında meskenin kullanım şekli, kiraya verilmesi ve buna benzer konularda herhangi bir kısıtlama veya yasaklamanın bulunup bulunmadığını tesbit edin. Kat malikleri ile görüşerek konu hakkında genel eğiliminin ne olduğunu öğrenin.  Hatta kat malikleri kurulunda dilek ve temenniler bölümün de bu konuyu enine boyuna tartışın ki daha sonraki atacağınız adımlarda eleştiri odağı olmayın. Sorunu iyi niyetle ikili ilişkiler ile çözmeye çalışın.

Aksi durumda konuyu idari ve adli makamlara taşıma seçeneğini değerlendirmeye almanız daha uygun olur düşüncesindeyim.

Saygılar...


(Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Bilgi paylaşımıdır. Doğruluğu tartışılır. Hak ve Sorumluluklarınızı ''Yönetim Planı'' ve ''634 s KMK' nu İnceleyerek Öğrenebilirsiniz.) Mesajı Paylaş
Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Bilgi paylaşımıdır. Doğruluğu tartışılır.
Hak ve Sorumluluklarınızı ''Yönetim Planı'' ve ''634 s KMK'' nu inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Temmuz 11, 2019, 01:18:37 ös #8 Son düzenlenme: Temmuz 11, 2019, 01:22:10 ös Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
Sayın Develi'ye teşekkürler.

İçişleri Bakanlığının bu hususta bir genelgesi var.

İçişleri Bakanlığı gayri-resmi otelcilik hizmeti verilmesinin önüne geçmek için, günlük kiralık daireler hakkında birtakım kararlar almıştı.

11 Ekim 2013 tarihinde yapılan yasal düzenlemelere göre, günlük kiralık evler pansiyon statüsüne alındı ve ruhsat şartı getirildi.

Vergi kaybı önleyen düzenlemeye günlük kiralanan tüm işletmelerde geçici ikamet yerleri olarak kimlik bildirme sistemine dahil edildi.

Günlük evlerin pansiyon ruhsatıyla kayıt altına alınmasıyla konaklayan müşterilerin kimlik bilgileri emniyete bildirilecek. Pansiyonlar kanun değişinceye kadar her akşam konaklayan müşterilerinin kimlik bilgilerini bağlı bulunduğu polis merkezine bildirecek.

Konaklama bilgileri internet üzerinden emniyet genel müdürlüğüne de aktarılacak. Polis pansiyon sahiplerinden gelen müşteri bilgilerini genel bilgi tarama GBT ve ulusal yargı ağı projesi üzerinden sorgulayacak. Hakkında yakalama ya da tutuklama kararı bulunan kişi kiraladığı evde göz altına alınacak.

Yapılan uyarıya karşın ruhsat almadan pansiyon hizmeti vermeye devam eden günlük kiralık evler mülki amirin kararı ile geçici sürelerle mühürlenecek. Ev sahiplerine kabahatler kanununun "emre aykırı davranış suçundan" 183 lira idari para cezası kesilecek. (2013)

Bu konuda en hızlı hareket etmek için yasal olmayan günlük/ haftalık kiralamaların kayıt altına alınmasını sağlamak. Bu sebeple öncelikle Vergi Dairesine, ilgili Belediyeye, Kaymakamlığa ve Kolluk kuvvetine şikayette bulunun.  Eğer vergi mükellefi olmalarını sağlarsanız o taktirde kayıt altına alınacaklar . Ancak günlük/ haftalık olarak kiralama yapmak için konut olarak kayıtlı bağımsız bölümlerde kat maliklerinin %100 çoğunluğu ve muvafakatı aranacağından ruhsatlandırılamayacak ve işi ruhsatsız ve kayıtlı olarak yapmaya devam edemeyecekler.

İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre günlük kiralık ev işletmeciliği yapan firma sahibi, bağlı bulunduğu belediyeye beyanda bulunup, müsade alması gerekiyor. Bu izin önce işletme sahibinin esnaf odasına kayıt olması, vergi açılışı yaptırması ve günlük kiralık ev hizmeti sunduğu dairelerin iskanlı bir binada olması gerekiyor. Ayrıca ticari bir işletme gibi işlem görecek olan bu dairenin bulunduğu binadaki tüm kat maliklerinin oy birliği ile sizin orada bir işletme açmanıza izin vermiş olması gerekiyor.

Günlük kiralık ev genelgesi ile ilgili en önemli ayrıntı ise oteller gibi işlem görecek olması. Belediyeye beyanda bulunup izin alındıktan sonra emniyetle iletişime geçerek firmanıza  1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa göre geçici ikamet ve kimlik bildirme projesi çıkarmanız gerekiyor.

Otel Mevzuatlarına Tabi Olacak. Genelgeye uymayan günlük kiralık ev firmalarının cezai işlemlerinin ise otellerde ki gibi önce ikaz, 2. de para cezası ve son olarak kapatma şeklinde olacağı belirtildi.


VERGİ MÜKELLEFİ OLAN VEYA RUHSAT BAŞVURUSU YAPANLARA GÖNDERİLEN ÖRNEK İHTARNAME:
Günübirlik konaklama yapılan yerlerle ilgili olarak imar planlarının konut alanı bölgesinde kalan yapı kullanma izin belgesinde '' KONUT '' olarak kullanılmak üzere Belediyeler ve Özel idareler tarafından ruhsat verilen yerlerin ilgili birimlerce yapılan tespitlerde konut olarak kullanılmak yada konut olarak kullanılmak üzere kiraya verilmek üzere fiili kullanma durumu itibari ile, '' İŞYERİ '' olarak işletildiği, bu kapsamda hotel,motel,pansiyon,han vb. gibi günlük konaklama hizmetleri veren ve apart daire, sütüdyo daire, residance adıyla açılmış bu yerler son zamanlarda artan terör olaylarına bağlı olarak söz konusu yerlerde terör örgütü mensuplarının konaklayabileceği veya buralarda örgütsel faaliyet yürütülmesi, bununla birlikte genel güvenlik ve fuhuş gibi genel sağlık açısından risk teşkil eden yasa dışı fiillerin engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele noktasında her türlü yerlerin denetlenmesinin önem arz ettiği, bu nedenle bahse konu yerlerde hizmet alan ve veren şahısların kimlik bilgilerinin alınması gerekmektedir.

    Buna göre ............ Kaymakamlık Makamınca İlçe Emniyet Müdürlüğü, ............. Belediyesi Zabıta Müdürlüğü,.......... Sosyal Güvenlik Kurumu personellerinden oluşturulmuş bir komisyon tarafından denetlenip,tebliğe rağmen mevzuata aykırı faaliyetlerine devam eden yerler hakkında:

Vergi mükellefiyeti ve diğer kayıtların olmaması durumunda,tutanak tanzim edilip vergi dairesi müdürlüğüne.
İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan yerler, .............. Belediye Başkanlığınca ikametin- iş yerinin mühürlenmek suretiyle kapatma uygulanacağı.
Bahse konu yerler ruhsatsız faaliyet gösterdiğinden burada çalışan işçiler için sigortasız işçi çalıştırmaktan, ............ sosyal güvenlik kurumu tarafından cezai işlem uygulanacağı.
Günübirlik konaklama tesisini işleten ve çalışanlara ait bağlı bulunduğu polis merkezlerine, (Esenyurt ve Kıraç polis merkezine) yapmaları gereken kimlik bildirimini yapmadıklarının tespiti halinde Esenyurt ilçe emniyet müdürlüğünce her bir personel için ayrı ayrı cezai işlem uygulacaktır.

BUNA GÖRE :

Konut vasfı olupta günübirlik olarak kiraya verilen yerlerin mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması.
30 Yatak altı günübirlik ruhsatlandırılan bu yerlerde konaklayanların dijital ve manuel bir şekilde kayıt altına alınması.(konaklayanların kimlik bilgileri beyana göre değil,kimliğe göre alınması, ad, soyad, telefon, adres bilgileri ve araç plakaları)
30 Yatak üstü günübirlik konaklama yerlerinin GİYKİMBİL sistemine kayıt olmaları.
Günübirlik konaklama hizmetleri veren apart, daire ve residence gibi yerler genellikle site içerisinde bulunduklarından, kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal apartman ve site yönetici görevlilerince 1774 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca denetimi yapılacak olup,SİTE YÖNETİMLERİ tarafından bu tür yerler denetim altında tutularak, mülk sahipleri veya kullanmaya haiz yetkili kişilere konunun önemi anlatılıp bu tür yerlerin mevzuata uygun işletilmesi veya bundan böyle kiralamaların KONUT kapsamında GÜNÜBİRLİK değil UZUN SÜRELİ İKAMET için kira kontratı tanzim edilerek kiralama yapmaları gerektiği, ayrıca site yönetimince konu önemle takip edilerek ilgisiz kişilerin içeriye girmesine mani olmaları.
Site yönetimleri konaklayanların kayıt listesini muntazam kayıt altında tutarak, kolluk tarafından bu kayıtlarda belli aralıklarla kontrol edilerek bir önceki verilen listelerle arasında ki farklılıklar kontrol edilip günübirlik kiralama yapılıp yapılmadığı tespit edilmeye çalışılacaktır.
Kiralama emlakçı tarafından yapılyor ise bu tebligat emlakçılara da yapılacaktır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 9 uncu maddesinde; "Bu Kanun hükümlerine göre kimlik bildirme belgesini yetkili idareye vermekle yükümlü tutulanlar, kimliğini nüfus hüviyet cüzdanı ve diğer resmi geçerli belgelerle ispat edemeyen kimseleri tesislerinde banndıramaz, konut ve işyerlerinde çalıştıramaz. " hükmü bulunmaktadır.
Buradan hareketle; konut olarak kullanılmak ya da konut olarak kullanılmak üzere kiraya verilmek yerine, fiilen "işyeri" olarak işletilen, bu kapsamda otel, motel, han, pansiyon vb. tesisler gibi günlük konaklama hizmeti verilen yerlerdeki konaklama bilgilerinin kolluğa bildirilmesinin gerekli olduğu anlaşılmaktadır.
2- 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 11 inci maddesi ise "Kat mülkiyetim tabı taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarında bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını, çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boş daire gibi bölümlere saklanmalar, sığınmalar, bazı eşya veya maddeleri gizlemeler olup olmadığım kontrol etmelde yükümlüdürler.
Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı olmak ve gereken bilgileri vermek zorundadırlar.
Yönetici ve kapıcıların, bu Kanuna aykırılıkları ve diğer şüpheli gördükleri hususları, bağlı oldukları genel kolluk örgütüne bildirmeleri gereklidir. " hükümleri doğrultusunda bahse konu yerlerin denerimi noktasında yönetici: ve kapıcıların da sorumlulukları bulunmaktadır.
3- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde "Bu harcın uygulanmasında işyeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, fabrika, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence, dinlenme ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai ve mesleki bir faaliyetle başka bir iş ve girişimin yapılmasına ayrılan ya da bu faaliyet, iş ve teşebbüslerde kullanılan yerlerdir. " şeklînde tarif edilmiştir.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlatma İlişkin Yönetmeliğin 4/g maddesinde; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri "Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; ...ve benzeri yerleri, " olarak tanımlanmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanununun "Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları "başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasujm 1 bendi; "Gayris.ıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsallandırmak ve denetlemek " görevini belediyelere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun "İl Özel İdaresinin Yetkileri ve Görevleri" başlıklı 7 inci maddesinin birinci fıkrasının 1 bendinde ; "Belediye sınırlan dışındaki, gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek..görevini de İl Özel İdarelerine vermiştir.
Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi "Kolluk, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini genel güvenlik ve asayiş yönünden denetler. Denetimler sırasında tespit edilen mevzuata aylan hususlar, yetkili idarelere gereği yapılmak üzere bildirilir. " hükmünü içermektedir.
Bu kapsamda; söz konusu yerlerin belediye yada özel idareler tarafından ruhsatlandırılması, ruhsatsız çalıştırılan işyerleri için ise yasal işlemlerin yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Ayrıca Av. Begüm GÜREL'in 20 Aralık 2017 tarihli "GÜNÜBİRLİK KİRALANAN EVLERİN DENETİMİ NASIL SAĞLANIR?" yazısını Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap sitesinden okumanızı tavsiye ediyorum.

Linki: Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Oradan alıntıladığım önemli bir husus şudur.

"Günübirlik kiralanan evlerin ruhsatı, binanın bulunduğu yer belediyesinden pansiyon ruhsatı olarak alınmaktadır. Ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerin öncelikle belediyeye beyanda bulunması ve izin alması gerekmektedir. Aynı zamanda işletme sahibinin vergi açılışı yaptırması, esnaf odasına kayıt olması ve günlük kiralık ev hizmeti sunduğu dairelerin iskânlı bir binada olması da ruhsat alabilmek için sayılan şartlar arasındadır.

Ruhsat alınırken belirli şartların sağlanmış olması yanında en önemli şart olarak, günlük kiraya verilecek evin bulunduğu binada bu ev dışında şayet başka ev varsa, bu evlerin sahiplerinden ilgili evin günlük kiraya verileceği hususunda oybirliği ile muvafakat alınmasının düzenlemiş olmasını söyleyebiliriz.
" Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yapAyrıca Av. Begüm GÜREL'in 20 Aralık 2017 tarihli "GÜNÜBİRLİK KİRALANAN EVLERİN DENETİMİ NASIL SAĞLANIR?" yazısını Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap sitesinden okumanızı tavsiye ediyorum.

Linki: Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap]GÜNÜBİRLİK KİRALANAN EVLERİN DENETİMİ NASIL SAĞLANIR?[/url]

Oradan alıntıladığım önemli bir husus şudur.

"Günübirlik kiralanan evlerin ruhsatı, binanın bulunduğu yer belediyesinden pansiyon ruhsatı olarak alınmaktadır. Ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerin öncelikle belediyeye beyanda bulunması ve izin alması gerekmektedir. Aynı zamanda işletme sahibinin vergi açılışı yaptırması, esnaf odasına kayıt olması ve günlük kiralık ev hizmeti sunduğu dairelerin iskânlı bir binada olması da ruhsat alabilmek için sayılan şartlar arasındadır.

Ruhsat alınırken belirli şartların sağlanmış olması yanında en önemli şart olarak, günlük kiraya verilecek evin bulunduğu binada bu ev dışında şayet başka ev varsa, bu evlerin sahiplerinden ilgili evin günlük kiraya verileceği hususunda oybirliği ile muvafakat alınmasının düzenlemiş olmasını söyleyebiliriz.
"

Selamlar,

yeniden konu acmak istemedigim icin buradan konuyu aktarmak istiyorum.

Bizim yazlik bir bölgede site halinde kurulmus müstakil evlerden (Kat müliyeti ve Mesken olarak tapu gecior) olusan yerde oturuyoruz. Yan komsumuz evini günübirlik sekilde kiraya vermeye basladi. Ne yaziki biz bu durumdan epeyi rahatsiz olduk. Sitede önceden yabancilar oturdugu icin bir yönetim olusturulmamis ve bu sekilde devam, ediyor.

Simdi buradan yazilanlardan anladigim kadari ile evini günü birlik kiraya vermesi ticari bir faaliyete girdigi icin bizlerden izin almasi gereklimi?

Ve bu izini almadan hala kiraya vermeye devam ederse bizim icin hangi hukuki yollar acik?


Günübirlik kiraya vermenin önüne gecmek icin ille yönetim kurmamiz gereklimi?

Bu konularda bilgilendirebilirseniz cok sevinirim Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmukiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.