Katmülkiyeti.Com


Apsiyon Yöneticinin Yanında

"Apsiyon Yöneticinin Yanında"

Gündem


İzlemek İçin Tıklayın...  Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi...

"Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi....Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Youtube"

Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Kat Mülkiyetine Geçiş Zorunlu mudur? İşlem Sırası Nedir? - Kat irtifakı - Yapı K

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Mart 01, 2008, 12:36:22 öö

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

KONU İLE İLGİLİ DİGER YAZILAR ve SORULARIN BU LİNKTEN TAKİP EDİLMESİNİ RİCA EDERİZ..
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap


-----BU BAŞLIKTAKİ BİLGİLERİN BAZILARI GÜNCEL OLMAYABİLİR..... LÜTFEN  AŞAGIDAKİ AÇIKLAMAYI OKUYUNUZ!!!--

Ayrıca

5711 Sayılı Yasa ile 634 Sayılı YAsanın 12,13 ve 14. maddelerinde yapılan bazı değişiklikler yer almaktadır.

Buradan hareketle;

Lütfen Üyelerimiz Bu Başlıkta Yer Alan Bilgileri Aşağıda Belirttiğimiz Linklerdeki Bilgiler İle Karşılaştırma Yapsınlar. Zamanla 5711 Sayılı Kanunun Öncesinde Yazılan Bu Başlıktaki Aşağıda Yazılmış Bilgileri de Revize Edeceğiz.


Bu Linkte Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Belgesi ) İle ilgili Tüm Bilgiler Bulunmaktadır. Ancak belgeler ile ilgili olarak öncelikle bağlı bulunduğunuz belediyeye başvurmakta fayda vardır. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ - LİNK -- BURAYA TIKLAYIN - Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Bu Linkte Kat İrtifakının Kurulması  İle ilgili Tüm Bilgiler Bulunmaktadır. Bilgiler 5711 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikleri de İçermektedir. KAT İRTİFAKININ KURULMASI ve GEREKLİ BELGELER - LİNK -- BURAYA TIKLAYIN - Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Bu Linkte Kat Mülkiyetinin Kurulması İle İlgili  Tüm Bilgiler Bulunmaktadır. Bilgiler 5711 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikleri de İçermektedir. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI ve GEREKLİ BELGELER - LİNK -- BURAYA TIKLAYIN - Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

-----BU BAŞLIKTAKİ BİLGİLERİN BAZILARI GÜNCEL OLMAYABİLİR..... LÜTFEN  YUKARIDAKİ AÇIKLAMAYI OKUYUNUZ!!!--


AlıntıSayın site yetkilisi,
Kat mülkiyetine geçmek zorumlu mudur? Bunun bir süresi var mıdır? Ne zamana kadar Kat mülkiyetine geçmek gerekir?
Daireler Tapu senedinde Arsa niteliğinde gözüküyor. Öncelikli olarak tapuların Kat irtifakına mı dönüştürülmesi gerkir?
Kat mülkiyetine geçmek için sırasıyla hangi işlemler yapılmalıdır?

Çok kısa olarak da bunlara cevap almak ümidiyle,

Saygılar, Yavuz ÇANDIR


SAYIN ÜYELERİMİZ ... LÜTFEN SORULARINIZI ÖZEL MESAJLA DEGİL . FORUMUN İLGİLİ KONULARI İÇİNDE SORUNUZ!!!


Kat Mülkiyetine Geçmek Zorunlu Mudur?


Yasa yürürlüğe girmeden önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma belgesi alınmış bulunan ana gayrimenkullerde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde kat mülkiyetine geçmek zorunda olacak. Bunu yapmayanlara 1000 YTL idari para cezası verilecek. Yasa Yeni Kat Mülkiyeti Yasası. yürülüğe Giriş Tarihi 28 Kasım 2007


Ne zamana kadar Kat mülkiyetine geçmek gerekir?

Yukarıdaki madde gereğince 28 Kasım 2009 tarihi esas alınmalıdır.Daireler Tapu senedinde Arsa niteliğinde gözüküyor. Öncelikli olarak tapuların Kat irtifakına mı dönüştürülmesi gerekir?

Kat irtifakı Nedir? :

Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak, veya yapılmakta olan 1 veya l'den çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın mâliki veya ortak mâlikleri tarafından KMK. hükümlerine göre kurulan irtifak hakkıdır.


Yapılmakta ya da ileride yapılacak olan yapılarda kat irtifakı kurulabileceği" hükme bağlamıştır. Buna göre, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa mâliki ya da arsanın mâlikleri tarafından kat irtifakı kurulabilir.
Kat İrtifakı, Medenî Kanun'daki diğer irtifak haklarından farklı, "kendine özgü (sui generis)" bir irtifak çeşididir (TMK. md: 779 vd.).
Kat İrtifakı, yapılacak veya yapılmakta olan, yani henüz tamamlanmamış olan binalarda söz konusudur ve Kat Mülkiyeti'nin öncüsü niteliğindedir.
Yapı, "Yapı Kullanma İzni" alınıncaya kadar tamamlanmamış sayılır.
Maddede geçen "ileride yapılacak olan bir yapı"dan maksat; Projesi, Belediye tarafından onaylanmış bir yapı tasarısıdır.


Mevcut bir binanın başlıbaşına kullanılmaya elverişli bağımsız bölümleri üzerinde kurulan mülkiyete — bu bölümler ister kat, ister daire, ister oda ve mağaza olsun— halk arasında ve hukuk doktrininde yerleşmiş olan bir deyimle (kat mülkiyeti) denilmiş ve henüz üzerine bina yapılmamış olup da kat mülkiyeti esasına göre bina yapılmak için bir arsanın ortak maliklerinin kurdukları haklara (kat irtifakı) adı verilmiştir. Kat irtifakı kurulurken esas alınan kat değerinin, binanın kat mülkiyetine çevrilmesi halinde aynen muhafaza edilmesi tabiî bulunmuştur.

Temelden daire ya da dükkan satın alanlara müteahhit kat irtifaklı arsa tapusu verdiğinden, bu kişiler bina yerine, arsa vergisi bildiriminde bulunacaklardır.

Tapu senedinde görünen arsa tapunuzun kat irtifaklı tapu olduğu anlamına gelir.

Gayrimenkulun Tapu Sicili'nde arsa,- ev, bahçe ve benzeri olarak kayıtlı olmasının önemi yoktur. Önemli olan, hangi gayrimenkul söz konusu ise, orada kat irtifakı kurulmuş olup olmaması ya da gayrimenkul mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmiş olup olmadığıdır.

Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait bir dilekçe "veya istem ile birlikte 12 nci maddenin (a) ve (c) bentlerine uygun olarak düzenlenen proje, plân, liste ve (d) bendindeki yönetim plânı ile diğer belgeleri tapu idaresine vermeleri lâzımdır. Kat mülkiyetine geçişte ayrıca yönetim plânı istenmez.

Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapı tamamlandıktan sonra, arsanın malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerin veya bunlardan birinin tapu idaresine yapacağı yazılı bir istem üzerine, bu kanunda gösterilen şartlar uyarınca, kat mülkiyetine çevrilir.


KAT İRTİFAKINDAN KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMESİ

Kat irtifakından, kat mülkiyetine geçiş, tapuda birtakım işlemlerin yapılmasını gerekli kılmaktadır. Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş, esas itibariyle bir cins değişikliği işlemidir. Cins değişikliği, bir taşınmaz malın cinsinin, yapışız iken yapılı veya yapılı iken yapışız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir .

1- Gerekli Belgeler

1-   Cins değişikliği istenen taşınmaz malın, tapu senedi veya tapu kayıt örneği, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya bilgi,
2-   Taşınmaz malın maliki veya temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve temsil belgesi,
3-   Yapışız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların, cins değişikliği işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı,
4-   Taşınmaz mal sahibinin bir adet 6x4 cm. büyüklüğünde, son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı (yeni tapu senedi için),
5-   Malik veya hissedarların vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge.


2- Tescil İstem Belgesinin Yazımı


1- Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın, "kargir ev" olan cinsinin, Çankaya Kadastro Müdürlüğü'nün 17.07.1999 tarih ve 390/1372 sayılı yazıları ve ekli değişiklik beyannamesi gereğince, "arsa" olarak değiştirilmesini talep ile...
2- Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın tamamı Rabia ŞAHİN ve Tuğba ŞAHİN adlarına 1/2 hisselerle kayıtlı iken, bu kerre bizler Rabia ŞAHİN ve Tuğba ŞAHİN bizzat hareketle iş bu taşınmazımızın "ev" olan cinsinin, Ordu Kadastro Müdürlüğü'nden tanzim ettirmiş olduğumuz, 25.06.1999 tarih ve 1256 sayılı değişiklik beyannamesinde gösterildiği üzere, "arsa" olarak değiştirilerek, tapuya tescilinin yapılmasını talep ile..    
3- Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın 2/16 hissesi ben Mehmet kızı Banu SEYLAN 7/16'şar hissesi de bizler Ahmet evlatları Filiz UÇAR ve Ali SEYLAN adlarına "avlulu kargir ve ahşap ev" cinsi ile kayıtlı iken, Samsun Kadastro Müdürlüğünce 15.05.1998 tarihinde tanzim edilen değişiklik beyannamesinden de anlaşılacağı üzere "avlulu kargir ve ahşap ev" yıkılmış olduğundan, cinsinin "Arsa" olarak değiştirilerek tapuya tescilini talep ile...
4- Yukarıda niteliği gösterilen Antalya ili merkez ilçesi Arapsuyu köyü 2960 ada 45 parsel sayılı bodrum zemin ve bir normal katlı pansiyonun tamamı, Ahmet kızı Işın AYDIN ve Süleyman oğlu Tahir ERKEN adına, yarı yarıya kayıtlı iken; bu kez Işın AYDIN'ın Kophenhag Büyükelçiliği'nden düzenlemeli 20.11.1998 tarih ve 2313 sayılı vekaletnameye istinaden, yetkili vekili ben Abdullah ERDOGAN bilvekale (vekaleten) hareketle haiz olduğum yetkiye istinaden ve ben Tahir ERKEN de bizzat hareketle, Konyaaltı Belediyesince verilen 23.06.1999 tarihli yapı kullanma izin belgesi ve Konyaaltı Belediyesi İmar Müdürlüğünce onaylı 07.06.1999 tarih ve 5/17 sayılı Genel İnşaat projesi ve Kadastro Müdürlüğünce düzenlemeli değişiklik beyannamesinde görüldüğü üzere, taşınmazın cinsinin "Bodrum ve zemin ve bir katlı otel" olacak şekilde değiştirilerek tescilini talep ile emlak rayiç değerinin 10.000 YTL olduğunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu'na göre yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın VUK'a göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafımıza bildirildiğini beyan ederiz.


3-   Tapuya Tescili

Kadastro Müdürlüğü tarafından düzenlenen tescil bildirimleri, Tapu Sicil Müdürlügü'ne gönderildikten sonra; Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından tescil işlemi yapılır. "Taşınmazın Niteliği" sütunundaki cinsi kırmızı mürekkepli kalemle terkin edilerek, tarih ve yevmiye numarası yazıldıktan sonra, mavi veya siyah mürekkepli kalemle yeni cinsi yazılır.
Örnek:
Tarih-Yevmiye Arsa


4-   Tapu Senedinin Yazımı

İş bu taşınmaz malın "Kargir Ev" olan cinsinin, Çankaya Kadastro Müdürlüğü'nün 17.07.1999 tarih ve 390/1372 sayılı yazıları ve ekli değişiklik beyannamesi gereğince, "arsa" olarak değiştirilerek tesciline istinaden düzenlenmiştir.CİNS DEGİŞİKLİGİ HARCININ ÖDENMESİ

492 sayılı Harçlar Kanunu'na ekli (4) sayılı Tarifenin (13-a, c) pozisyonlarına göre;

1-   01.01.1983 tarihinden önce inşaatı bitip iskan ruhsatının alındığının ve inşaata ilişkin emlak alım vergisinin ödendiğini belgelendirilmesi halinde tashih harcı alınmadan,

2-   Tapu sicilinde kayıtlı olan arsa ve arazi üzerinde yeniden inşa olunan bina vs. tesisler nedeniyle (yani yapışız iken yapılı hale getirilmesi nedeniyle) 13/a pozisyonunda belirtilen, binde 15 ve sosyal mesken vs. nitelikteki binalar nedeniyle yine 13/a pozisyonunun ikinci paragrafında belirtilen, binde 7.5 oranındaki harçlar, ilgili maliye kuruluşunca tahsil edileceğinden, bu harçların ödendiğinin belgelendirilmesi halinde, harç tahsil edilmeden (Vergi dairesinden yazı getirilememesi halinde aşağıdaki cezalı harç tahsili hükmünün uygulanarak işlemin yapılması ve. malive kurulusuna ihbarda bulunulması gerekir.).

3- Yukarıda belirtilen hususların belgelendirilememesi veya belirtilen tesisler dışında kalan her çeşit cins ve kayıt tashihinde emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değer üzerinden, 13/c pozisyonu uyarınca, onbinde 5 oranında harç tahsil edilerek,
Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret de tahsil edildikten sonra, taleplerin karşılanması gerekir.

CİNS DEGİŞİKLİGİ İŞLEMLERİNDE CEZALI HARÇ TAHSİLİ

492 sayılı Harçlar Kanunu'nda değişiklik yapan 2339 sayılı Ka-nun'un 96-b maddesi ile (4) sayılı tarife ile ilgili olarak eklenen fıkrada, "bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden Emlak Vergisi Beyannamesi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 27. maddesinde yazılı ek süre sonuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harç yüzde 50 fazlasıyla alınır." hükmü yer almaktadır.
Buna göre cins değişikliği ile ilgili olarak Emlak Vergisi Beyannamesinin verildiğinin belgelendirilememesi halinde 13-c maddesindeki harç yüzde 50 fazlası ile tahsil edilecektir.
13-a maddesindeki harçlarla ilgili olarak da ilgili maliye kuruluşuna harcın yüzde 50 fazlası ile tahsil edilmesi yolunda duyuru yapılması gerekmektedir.

KONU İLE İLGİLİ DİGER YAZILAR ve SORULARIN BU LİNKTEN TAKİP EDİLMESİNİ RİCA EDERİZ..
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap


-----BU BAŞLIKTAKİ BİLGİLERİN BAZILARI GÜNCEL OLMAYABİLİR..... LÜTFEN  AŞAGIDAKİ AÇIKLAMAYI OKUYUNUZ!!!--

Ayrıca

5711 Sayılı Yasa ile 634 Sayılı YAsanın 12,13 ve 14. maddelerinde yapılan bazı değişiklikler yer almaktadır.

Buradan hareketle;

Lütfen Üyelerimiz Bu Başlıkta Yer Alan Bilgileri Aşağıda Belirttiğimiz Linklerdeki Bilgiler İle Karşılaştırma Yapsınlar. Zamanla 5711 Sayılı Kanunun Öncesinde Yazılan Bu Başlıktaki Aşağıda Yazılmış Bilgileri de Revize Edeceğiz.


Bu Linkte Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Belgesi ) İle ilgili Tüm Bilgiler Bulunmaktadır. Ancak belgeler ile ilgili olarak öncelikle bağlı bulunduğunuz belediyeye başvurmakta fayda vardır. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ - LİNK -- BURAYA TIKLAYIN - Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Bu Linkte Kat İrtifakının Kurulması  İle ilgili Tüm Bilgiler Bulunmaktadır. Bilgiler 5711 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikleri de İçermektedir. KAT İRTİFAKININ KURULMASI ve GEREKLİ BELGELER - LİNK -- BURAYA TIKLAYIN - Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Bu Linkte Kat Mülkiyetinin Kurulması İle İlgili  Tüm Bilgiler Bulunmaktadır. Bilgiler 5711 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikleri de İçermektedir. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI ve GEREKLİ BELGELER - LİNK -- BURAYA TIKLAYIN - Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

-----BU BAŞLIKTAKİ BİLGİLERİN BAZILARI GÜNCEL OLMAYABİLİR..... LÜTFEN  YUKARIDAKİ AÇIKLAMAYI OKUYUNUZ!!!--

Linkback: Kat Mülkiyetine Geçiş Zorunlu mudur? İşlem Sırası Nedir? - Kat irtifakı - Yapı K Mesajı Paylaş


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 24,333 
  • Kat Mülkiyeti ve Kat irtifakının Kurulmasına İlişkin Konular
  • 0 Yanıt

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmukiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.