Katmülkiyeti.Com

collapse

Sorularınızı Yanıtlıyoruz


İzlemek İçin Tıklayın...  Apsiyon Akademi Yönetici Sohbetleri

"Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Youtube"

Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

FAZLA ÇALIŞMANIN UYGULAMA ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Ekim 23, 2007, 06:18:14 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 78 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

FAZLA ÇALIŞMANIN UYGULAMA ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.2.1975, No: 7/9493

Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No: 657

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.3.1975, No: 15176

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 14, S. 481


KAPSAM
Madde 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesi

gereğince düzenlenen bu Yönetmelik hükümleri, aynı Kanuna tabi memurlar hakkında

uygulanır.


II


AMAÇ
Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri günlük çalışma saatleri dışında yapılacak

fazla çalışmanın uygulanmasına ilişkin esasları düzenler.


III


TANIMLAR


Madde 3 - A) Fazla çalışma: Devlet Memurlarının, genel olarak haftalık ça-

lışma süresi olan, 40 saatin üstünde yaptıkları çalışma, fazla çalışmadır.

Bu Yönetmeliğin uygulanması yönünden, özel Kanunlarda mevcut yahut Devlet

Memurları Kanunu'na veya Özel Kanunlara dayanılarak çıkarılacak Tüzük ve Yönet-

meliklerdeki:


a) Haftalık çalışma süreleri 40 saatten az olan Devlet Memurlarının 40 saat-

ten fazla çalıştıkları süre;

b) Haftalık çalışma süreleri 40 saatten fazla olan Devlet Memurlarının;

Özel Kanunlarında mevcut veya Devlet Memurları Kanunu ya da Özel Kanunlara daya-

nılarak çıkarılacak Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen süreden fazla çalıştık-

ları süre;

Fazla çalışma sayılır.

B) Nöbet Hizmeti: Kurumların faaliyetleri gereği, güvenliğin veya hizmetin

devamını temin amacıyla, normal çalışma saatleri içinde veya dışında yapılan

çalışmadır.


IV


GENEL ESASLAR
Madde 4 - Fazla çalışmanın ücretle karşılanabilmesi için memurun kadrosuna

ait görevini normal günlük çalışma saatleri dışında fiilen yapması gereklidir.
Madde 5 - Çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetleri

fazla çalışma sayılmaz.
Madde 6 - Amir, memura fazla çalışma yapacağını bir hafta önce yazılı olarak

bildirir.

Ancak acele ve özel durumlarda bildirme aynı günde de yapılabilir.
Madde 7 - Kurum amirleri gerekli gördükleri hallerde Devlet Memurları Kanu-

nunun 99 ve 178 inci maddelerine göre fazla çalışma yaptırabilirler.

Kurum amirleri fazla çalışma yaptıracakları memurlar için düzenliyecekleri

"Fazla Çalışma Cetveli" ne memurun günde yaptığı fazla çalışma süresini kayde-

derler. Bu cetvel memur ve amir tarafından imzalanarak özel dosyasında saklanır.


V


FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETLE KARŞILANMASI
Madde 8 - Devlet Memurları Kanununun 99. ve 100. maddeleri hükümleri uyarın-

ca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında ve aşağıdaki şartların gerçek-

leşmesi hallerinde fazla çalışma ücretle karşılanır:

a) Görevin kanun ile belirli bir süre içinde bitirilmesinin zorunlu bulun-

ması,

b) İnsan, hayvan ve bitkilerle ilgili hastalıklar, arızalar ile tabii afet-

ler gibi olağanüstü hallerin oluşu (Bu hallerin devam süresince)

c) İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak

işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması,

d) Görevin gereği olarak çalışma saatlerini aşması zorunlu işlerde çalışıl-

ması.

Ancak, 1, 2 ve 3. derece yönetici kadrolarında bulunanlara fazla çalışma

ücreti ödenmez.
Madde 9 - Bakanlıklar ve müstakil bütçeli kuruluşlar 8. maddenin (a), (c) ve

(d) fıkraları gereğince yapılacak fazla çalışma için gerekçeli teklif hazırlar-

lar.
Madde 10 - Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, Maliye Bakanlığı ile bütçe

mutabakatını sağladıktan; Belediye ve İl Özel İdareleri, bütçelerini vesayet

makamlarına tasdik ettirdikten sonra dokuzuncu maddenin (a), (c) ve (d) fıkra-

ları kapsamına giren fazla çalışma taleplerini Devlet Personel Dairesine (Bu

Dairenin bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı kanalı ile) gönderirler.


VI


DENETİM
Madde 11 - Fazla çalışmada bulunan Devlet Memurlarının fazla çalışma saat-

leri her gün,fazla çalışmaya katılanların yöneticisi tarafından kontrol edile-

rek, "Aylık Fazla Çalışma Cetveli" üzerinde tespit ve imza edilir. Bu cetvel,

fazla çalışmaya katılmış ise o gün, katılmamış ise ertesi gün kurumun personel

işleri sorumlusu tarafından da kontrol edilir ve onaylanır.
Madde 12 - Üretim ile ilgili kuruluşlarda üretimin fazla çalışmaya uygun

ölçüde yürütülmüş olması zorunludur. Gerekli randıman elde edilemiyen fazla

çalışmalardan, fazla çalışma programı düzenleyen kuruluşun amiri ile üretim

müessesesi yöneticisi sorumludurlar.

Üretim ile ilgisi olmayan kuruluşlarda, fazla çalışmadan beklenen olumlu

sonucun alınmasında fazla çalışma programı düzenleyen kuruluşun amiri ile fazla

çalışmanın uygulandığı ünite yöneticisi sorumludurlar.
Madde 13 - Fazla çalışma programlarının hazırlanması veya uygulanması sıra-

sında Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi gerekli gördükleri takdirde

inceleme yapabilirler.


1327 sayılı Kanunun 92 inci maddesinde sözü geçen Devlet Bütçe Uzmanları ile

Devlet Personel Uzmanları, fazla çalışma programları hazırlayan veya uygulayan

kurumlarda kadro ve fazla çalışmaya ilişkin her türlü incelemeleri yapmaya ve

evrakı tetkik etmeye yetkilidirler.
GEÇİCİ MADDE 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1327

sayılı Kanunun 90. maddesiyle getirilen Ek Geçici 9. maddenin kapsamına giren

kurumlar, bağlı veya ilgili oldukları Bakanlık elile fazla çalışmaya ilişkin

taleplerini Maliye Bakanlığı ile finansman mutabakatı hasıl olduktan sonra bu

Yönetmeliğin 10. maddesinde gösterilen mercie yaparlar.
GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine kadar 1974 yılı için

kurumlara verilmiş olan Fazla Çalışma Saat miktarı bu Yönetmeliğe göre her

kurum için verilecek fazla çalışma saati toplamı ile mahsup edilir.


VII


YÜRÜRLÜK
Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümleri 1/6/1974 tarihinden itibaren yürürlüğe

girer.


VIII


YÜRÜTME
Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür


Linkback: FAZLA ÇALIŞMANIN UYGULAMA ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK Mesajı Paylaş


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 5,475 
  • İş Yasası İle İlgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler
  • 0 Yanıt

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Katmulkiyeti

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmukiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.