Katmülkiyeti.Com

Kat Mülkiyeti Konuları => Kat Mülkiyeti İle İlgili Soru ve Paylaşım Bölümü => Anagayrimenkulün Yönetimine İlişkin Konular => Konuyu başlatan: gtorun - Ocak 08, 2008, 02:47:43 ös

Başlık: Yeni Değişen Yasa İle Bir Kat Maliki En Fazla Kaç Maliki Vekaleten Temsil Edebilir.?
Gönderen: gtorun - Ocak 08, 2008, 02:47:43 ös
yeni kat mülkiyet yasasında bir malik en çok kaç maliki genel kurullarda temsil edebilir.
yeni kanununda iki olarak düzenlenmiş lütfen metin le birlikte mesaj atabilirmisiniz<?
Başlık: Yeni Değişen Yasa İle Bir Kat Maliki En Fazla Kaç Maliki Vekaleten Temsil Edebilir.?
Gönderen: Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com - Ocak 08, 2008, 03:41:35 ös
Sn. üye,

Toplu yapı kapsamındaki anayapılara da örnek olsun diye şu şekilde açıklayacağım.

Blok yapılar için;  "Kırk ve daha az sayıdaki bağımsız bölümden oluşan blok yapı genel kurullarında  bir kişi en fazla iki kişiye vekalet edebilir. 40 adet bağımsız bölümden fazla sayıdaki blok yapı genel kruullarında ise bir kişi oy sayısının en fazla yüzde beşine ( %5 ) 'ine vekalet edebilir."

Örnek olarak 30 adet bağımsız bölümden oluşan bir blok yapının genel kurulunda bir kişi en fazla 2 bağımsız bölüm kat malikine vekalet edebilir. Kendi bağımsız bölümü de varsa temsil ettiği bağımsız bölüm sayısı 3 adet olur. 

Örnek olarak 60 adet bağımsız bölümden oluşan bir blok yapının genel kurulunda bir kişi en fazla 3 bağımsız bölüm kat malikine vekalet edebilir. Kendi bağımsız bölümü de varsa temsil ettiği bağımsız bölüm sayısı 4 adet olur. 


Toplu Yapı Kapsamındaki Anayapılar İçin  (Site vs...) ;   "Kırk ve daha az sayıdaki bağımsız bölümden oluşan toplu yapı (site ) genel kurullarında  bir kişi en fazla iki kişiye vekalet edebilir. 40 adet bağımsız bölümden fazla sayıdaki toplu yapı (site ) genel kurullarında ise bir kişi oy sayısının en fazla yüzde beşine ( %5 ) 'ine vekalet edebilir."

Örnek olarak 12 daireli 3 bloktan ve toplam  36 adet bağımsız bölümden oluşan bir toplu yapı (site ) genel kurulunda bir kişi en fazla 2 bağımsız bölüm kat malikine vekalet edebilir. Kendi bağımsız bölümü de varsa temsil ettiği bağımsız bölüm sayısı 3 adet olur. 

Örnek olarak 60 daireli 5 bloktan ve toplam  300 adet bağımsız bölümden oluşan bir toplu yapı (site ) genel kurulunda bir kişi en fazla 15 bağımsız bölüm kat malikine vekalet edebilir. Kendi bağımsız bölümü de varsa temsil ettiği bağımsız bölüm sayısı 16 adet olur.   


Kanun Metni

III - Oya katılma:
Madde 31 - Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.
Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz, oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.
Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.
Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.
Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. (md:16)
Portal 1.1 © 2019, Katmulkiyeti