Katmülkiyeti.Com

Kat Mülkiyeti Konuları => Kat Mülkiyeti İle İlgili Soru ve Paylaşım Bölümü => Yeni Üyeler ve Acemi Sorular... => Konuyu başlatan: yardımyardım - Nisan 14, 2019, 01:00:29 ös

Başlık: Fikrimiz sorulmadan yapılacak çatı tamiri
Gönderen: yardımyardım - Nisan 14, 2019, 01:00:29 ös
13 daireli apartmanda oturuyoruz. Fikrimiz sorulmadan çatı tamirine karar verilmiş bize de paraları gönderin önceden diye haber verilmiş. İstenen rakam daire başı 4 bin. 2 yıl oldu evi alalı yönetimin toplandığını görmedim. Daha doğrusu yönetici daire başı aidat parası olan 25 tl yi daha toplayamıyorken bu kadar para istemesini doğru bulmadım. Vermezsek ne olur?
Başlık: Ynt: Fikrimiz sorulmadan yapılacak çatı tamiri
Gönderen: yardımyardım - Nisan 30, 2019, 03:55:21 ös
Bu konuda bilgisi olan yok mu? İnternette araştırdım kimileri gerekli oy çokluğu olmadan yapılamaz kimileri de acil ise yapılabilir denmiş. Bize durumun aciliyeti hakkında herhangi bir bilgi verilmeden paraları hazırlayın diye haber verildi sözlü olarak.
Başlık: Ynt: Fikrimiz sorulmadan yapılacak çatı tamiri
Gönderen: krsdtryk - Mayıs 02, 2019, 02:36:50 öö
Merhaba,

Anladığım kadarı ile bir apartman yönetiminiz ve yöneticiniz var.

Öncelikle çatı onarımının yapılması için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile yapılan bir toplantıda salt çoğunlukla alınmış bir karar, karar 2. toplantıda alındı ise katılanların salt çoğunluğu ile alınmış bir karar ve onaylanmış bir tahmini gider bütçesi olmalıdır. Bu bütçeyi her kat maliki arsa payı oranında paylaşmak ve yöneticiye ödemek zorundadır. Eğer bu şartlar oluşmuşsa fikrinizin alınıp alınmamasına bakılmaksızın payınıza düşen tutarı yöneticiye ödemek zorundasınız.

Ancak; toplantıya katıldıysanız ve olumsuz oy kullandı iseniz karar tarihinden itibaren bir ay, toplantıya katılmadıysanız kararı tebliğ ettiğiniz veya herhangi bir şekilde öğrendiğiniz tarihten itibaren yine bir ay, her halükarda altı ay içerisinde hakimin müdahalesini isteyerek kararı iptal ettirmediğiniz sürece bu giderleri ödemek zorundasınız.

Şöyle ki;

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu;

Madde 19 - Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

Madde 20/1-b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlen-dirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;
Katılmakla yükümlüdür.
Başlık: Ynt: Fikrimiz sorulmadan yapılacak çatı tamiri
Gönderen: yardımyardım - Mayıs 02, 2019, 07:47:02 ös
Bir yönetici var ama işine gelene yönetici benim, işine gelene yönetici ben değilim diyor. Toplantı olmadan bize para hazırlansın diye haber gönderilmiş. Ödememizde sıkıntı yok. Sorun su ki; 13 daireli apartmanda 4 kişi ya da sadece ben aidat ödemişim. Bu adam açığını böyle kapatacak bence. Diğer dairelerden aidatı toplasa apartmanın kasasında zaten hali hazırda para olurdu. Bizim gelir, giderden haberimiz yok sadece böyle sözlü önceden söylendi. Tamir başlayınca ustanın hesabına para yatıracakmışız.
Başlık: Ynt: Fikrimiz sorulmadan yapılacak çatı tamiri
Gönderen: krsdtryk - Haziran 14, 2019, 06:28:46 ös
Zannedersem usulüne göre alınmış bir karar yok ki ustanın hesabına para yatırılacak diyor. Böyle bir karar alınmadan onarım yapılması hukuksuzdur. Yönetici her halde bu işi yaptırmak için karar aldırmak zorundadır.
KMK Md. 4/c'ye göre çatılar ortak alandır ve Md. 19/2'ye göre kat malikleri kurulunda alınmış geçerli bir karar olmadığı durumlarda kat maliklerinden her biri (ki bu yönetici olsa dahi), bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat ve onarım yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda  kat  maliklerinin rızası aranmaz.

Buna göre yönetici Kat Malikleri Kurulunda geçerli bir karar almadı ise kat maliklerinin 4/5'inin ayrı ayrı rızasını alarak bu onarımları yaptırabilir. Eğer böyle bir rıza yoksa, diğer yandan yukarıda açıklandığı gibi bir mahkeme kararı da yoksa yaptıramaz.

Bu nedenle sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilirsiniz.

Diğer yandan yöneticinin aidat toplama veya toplamama durumları ile gelir-gider durumlarına ilişkin denetçinin gerekli denetlemeleri yapmalıdır. Eğer yapmıyorsa kat maliklerinin yarısının yazılı istemi ile her halükarda hesapları göstermesini isteyebilirsiniz.
Başlık: Ynt: Fikrimiz sorulmadan yapılacak çatı tamiri
Gönderen: yardımyardım - Haziran 19, 2019, 01:58:15 ös
Bu sefer 10.000 tl lik hesap çıkmış. Yine kapıcı diyor ki; şu kadar hesap şu kadar peşinat ödenecek, senet yapılacak. Kurul toplanmadı daha diyorum. Toplanacak size de kararın resmini atarım diyor. İnternette baktım çağrı örneği var, bunun en azından bir hafta önceden kat maliklerine bildirilmesi gerekmez mi? Ben yöneticiyi beni rahatsız ettiği için şikayet etmiştim, davet etmek istemiyorlar galiba. Tebliğ edilmesi gerekmez mi?

15 gün önce bildirilmesi gerekiyormuş öyle okudum. Yanlış mıyım? Apartmana asmasalar, telefonla haber vermeseler bile yalan beyanda bulunarak biz haber verdik diyebilirler mi? Kendimizi nasıl koruyacağız?
Başlık: Ynt: Fikrimiz sorulmadan yapılacak çatı tamiri
Gönderen: krsdtryk - Haziran 20, 2019, 04:00:52 öö
Toplantı olağan bit toplantı ise olağan toplantıların zamanı yönetim planında yazar, yönetim planında yazmıyorsa olağan toplantılar KMK Md. 29'a göre her yılın ilk ayında toplanır. Yönetim planında veya kanunda ne zaman toplanacağı yazdığından ve KMK'da olağan toplantılar için bir çağrı usulü belirtilmediğinden herkese 15 gün önceden çağrı yapmak zorunda değildir. En az 15 gün önceden çağrı yapılması zorunlu olan toplantılar olağanüstü bir durumun çıkması halinde yapılan toplantılardır. Bunun haricindeki çağrılarda 15 gün kuralına uyulmak zorunda değildir. (Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 12.01.1981 T. 1980/10230 E., 1981/36 K. sayılı kararı) Ancak her halükarda makul bir süre önceden çağrı yapmalıdır. Size çağrı yapılmadan toplantı yapılır ve alınan karar KMK Md. 30'a uygun ise ve toplantıya katılmayanların olumsuz oy kullanması halinde sonuç değişmeyecekse mahkemeye verseniz dahi sonuç elde edemezsiniz.
Başlık: Ynt: Fikrimiz sorulmadan yapılacak çatı tamiri
Gönderen: yardımyardım - Haziran 20, 2019, 12:26:21 ös
Alıntı yapılan: krsdtryk - Haziran 20, 2019, 04:00:52 ööToplantı olağan bit toplantı ise olağan toplantıların zamanı yönetim planında yazar, yönetim planında yazmıyorsa olağan toplantılar KMK Md. 29'a göre her yılın ilk ayında toplanır. Yönetim planında veya kanunda ne zaman toplanacağı yazdığından ve KMK'da olağan toplantılar için bir çağrı usulü belirtilmediğinden herkese 15 gün önceden çağrı yapmak zorunda değildir. En az 15 gün önceden çağrı yapılması zorunlu olan toplantılar olağanüstü bir durumun çıkması halinde yapılan toplantılardır. Bunun haricindeki çağrılarda 15 gün kuralına uyulmak zorunda değildir. (Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 12.01.1981 T. 1980/10230 E., 1981/36 K. sayılı kararı) Ancak her halükarda makul bir süre önceden çağrı yapmalıdır. Size çağrı yapılmadan toplantı yapılır ve alınan karar KMK Md. 30'a uygun ise ve toplantıya katılmayanların olumsuz oy kullanması halinde sonuç değişmeyecekse mahkemeye verseniz dahi sonuç elde edemezsiniz.


bizim amacımız zıtlaşmak, para ödememek değil. Biz 2 yıldır oturuyoruz ve hiç yönetim kurulu toplanmadı. Kat maliki olarak katılıp, gelir gideri görmek, oyumuzu kullanmak istiyoruz. Uzakta olduğumuz için de en azından bir hafta önceden haber veri diyoruz. Yok bir gün önce söyleriz, gelmezseniz kararın resmini atarız diyorlar.

Bir gün önce haber verildi. Doğru mu şimdi bu? Uzaktan nasıl gelelim?
Portal 1.1 © 2019, Katmulkiyeti